SAK 204

Epidemiyoloji

Dersin Adı: SAK 204 Epidemiyoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Temel Epidemiyoloji, Nazan Bingel (çeviren), 1993. 2. Epidemiology and Delivery of Health Care Services, Denise M. Oleske, 2001. 3. Managerial Epidemiology, Steven T. Felming et al. 2000.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Tezcan S. Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Yayın no: 92/1 Ankara, 1992. 2.Beaglehole R., Bonita R., Kjellström T. Temel Epidemiyoloji, Çev. Bilgel N., Dünya Sağlık Örgütü 1993, Nobel&Güneş Tıp Kitabevi Bur
Dersin Amacı Dersin amacı, epidemiyoloji ve epidemiyolojik araştırma yöntemleri hakkında temel bilgiler sunarak epidemiyolojik araştırmaların sağlık kurumları yönetim sürecinde nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler vermekttir
Dersin Özeti

Epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevelans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarının uygulanması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Epidemiyolojik yöntemin kullanım alanlarını tanımlar. Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirir

2. Epidemiyolojik yöntemleri, toplumsal sorunların çözümünde ve çalışmalarında kullanır

3. Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini uygulamalarında kullanır  

4. Epidemiyolojik çalışmalarda ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır   

5. Epidemiyolojideki gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Epidemiyolojinin Tanımı
2. Hafta Epidemiyolojinin Amacı
3. Hafta Epidemiyolojinin Kısa Tarihsel Gelişimi
4. Hafta Epidemiyolojinin Kullanım Alanları
5. Hafta Epidemiyoloji İle İlgili Temel Kavramlar
6. Hafta Epidemiyolojik Araştırmalarda Kullanılan Kantitatif Ölçüler
7. Hafta Epidemiyolojik Araştırmalarda Kullanılan Gözlemsel Ölçüler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Epidemiyolojik Araştırmalarda Kullanılan Deneysel Yöntemler
10. Hafta Randomize Kontrollü Deneyler
11. Hafta Saha Araştırması
12. Hafta Epidemiyolojik Kavram, Ölçülerin Planlama Fonksiyonuna Uygulanması
13. Hafta Epidemiyolojik Kavram, Ölçülerin Örgütleme Fonksiyonuna Uygulanması
14. Hafta Epidemiyolojik Kavram, Ölçülerin Yönlendirme Fonksiyonuna Uygulanması - Epidemiyolojik Kavram, Ölçülerin Denetim Fonksiyonuna Uygulanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Epidemiyoloji ve epidemiyolojik alanda edindiği bilgileri sağlığın korunması ve gelişiminde kullanır 2 2 1 2 5
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 4 1 3 2 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları etkili bir şekilde kullanır 1 2 1 2 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 2 3 2 3 2
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları iş yaşamında uygular 1 2 2 2 3
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 3 2 4 2
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 2 3 4 4
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 1 2 3 4 3
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 2 3 4 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 2 3 4 4 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 2 0 28
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri