SAK 203

İstatistik I

Dersin Adı: SAK 203 İstatistik I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Statistics for Business and Economics, Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne, Eight Ed., New Jersey, 2012
Yardımcı Ders Kitabı 1. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. (1990). Biyoistatistik Hatipoğlu yayınevi. , 2. Nakip M. (2003). Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar. Seçkin Yayıncılık. 3. Alpar R. (1997). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Gir
Dersin Amacı Dersin amacı, İstatistiğin temel kavramlarını öğretmek, verilerin kullanıma sunulması ve özetlenerek yorumlanmasını öğretmektir
Dersin Özeti

İstatistiğe Giriş, Temel Kavramlar, Merkezi Konum Ölçüleri, Değişkenlik Ölçüleri, Sınıflanmış Veriler ve Ölçümler, Olasılık, Kesikli Rastlantı Değişkenleri ve Olasılık Dağılımları, Sürekli Rastlantı Değişkenleri Ve Olasılık Dağılımlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

 1. İstatistik alanında temel kavramları bilir

 2. Temel Olasılık ve İstatistik bilgisine sahip olur

 3. Analitik düşünme becerisine sahip olur

 4. Rakamlardan yorum yapma ve karar verme yetisine sahip olur

 5. Yönetim problemlerini sistematik düşünme yöntemleri ile tanır   

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İstatistiğe Giriş ve Temel Kavramlar
2. Hafta İstatistiksel Verilerin Hazırlanması ve Sunulması: Tablolar ve Grafikler
3. Hafta Merkezi Eğilim Ölçüleri
4. Hafta Merkezi Değişkenlik Ölçüleri
5. Hafta Olasılığa Giriş ve Temel Kavramlar
6. Hafta Olasılık Kuralları
7. Hafta İki Değişkenli Olasılık ve Bayes Teoremi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kesikli Rassal Dğişkenlerin Özellikleri
10. Hafta Binom, Poisson ve Hipergeometrik Olasılık Dağılımları
11. Hafta Ortak Dağılımlı Kesikli Rassal Değişkenler
12. Hafta Sürekli Rassal Değişkenler
13. Hafta Olasılık Dağılımlarına Giriş
14. Hafta Normal Dağılım
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İstatistik alanında edindiği kuramsal ve uygulama bilgileri yönetim alanında başarıyla uygular 1 1 3 2 1
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 1 2 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunu etkili bir şekilde kullanır 1 2 3 3 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme becerisine sahip olur 1 2 2 3 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 1 2 3 2 2
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olmalı 1 2 3 2 2
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 3 3 4 4
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 1 2 2 4 1
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 3 4 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 1 2 2 3 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri