SAK 202

Kamu Maliyesi

Dersin Adı: SAK 202 Kamu Maliyesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Osman PEHLİVAN, Kamu Maliyesi, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2012
Yardımcı Ders Kitabı Fevzi DEVRİM, Kamu Maliyesine Giriş, İlkem Ofset, İzmir, 2002
Dersin Amacı Dersin amacı, kamu maliyesinin temel kavramlarının, diğer bilimler içerisindeki yerlerini bilip analiz edebilmektir.
Dersin Özeti

Kamu Maliyesi, Tanımı, İçeriği, Kamu Gelirlerinin Yapısı, Çeşitleri, Sınıflandırılması, Kamu Giderlerinin Yapısı, Çeşitleri, Sınıflandırılması, Verginin Yapısı, Sınıflandırılması İlkeleri, Kamu Giderlerinin Artış Nedenleri ve Sınıflandırılması, Bütçenin Esasları, Tarihsel Gelişimi, Görevleri, Prensipleri, Türk Bütçe Sistemi, Kamu Borçlarının Sınıflandırılması ve İncelenmesi, Maliye Politikasının Konusu ve Dengesizliklerde Uygulama Yolları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kamu kesimi ve özel kesimin ekonomik işleyişinde temel farklılıkları bilir

2. Kamu harcamalarının çeşitlerini ve sınıflandırmasını açıklar ve ekonomik etkilerini analiz eder

3. Vergi tekniğini açıklar ve Türk Vergi Sistemini oluşturan vergileri analiz eder

4. Devlet bütçesinin siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarını değerlendirir

5. Maliye politikasının amaçlarını ve araçlarını açıklar

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kamu Maliyesinin Tanımı
2. Hafta Kamu Maliyesinin Amaçları
3. Hafta Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar
4. Hafta Kamu Sektörü ve Fonksiyonları
5. Hafta Kamu Harcamaları ve Sınıflandırılması
6. Hafta Kamu Harcamalarının Artışı ve Nedenleri
7. Hafta Kamu Gelirleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Vergi Teorisi ve Politikası
10. Hafta Vergilemeye İlişkin Kavramlar
11. Hafta Bütçe ve Yöntemleri
12. Hafta Bütçe Türleri
13. Hafta Maliye Politikası, Amaçları ve Araçları
14. Hafta Uluslararası Kamu Maliyesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kamu harcamaları, bütçe ve vergi sistemi hakkında edindiği kuramsal ve uygulama bilgilerini yönetim alanında uygular 1 1 3 2 1
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır. 4 1 2 2 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunu etkili bir şekilde kullanır. 3 2 3 3 1
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme becerisine sahip olur 2 2 2 3 2
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 3 3 3 1 1
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 3 3 2 2 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 5 3 3 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 2 1 2 1
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 3 4 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve bunu uygulamada kullanır 1 1 2 3 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 1 0 12
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri