SAK 201

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Dersin Adı: SAK 201 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Şahin Kavuncubaşı, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Ankara, 2000 . 2. Dilaver Tengilimoğlu Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Ankara, 2011.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Sağlık Yönetimi, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu 2.Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Osman Hayran, Haydar Sur 3.Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi, Yrd. Doç. Dr. Ali Coşkun 4.Yalın Hastane, Mark Graban
Dersin Amacı Dersin amacı, sağlık hizmetlerinin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak, Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.
Dersin Özeti

Sağlık hizmetleri ve hastanelerin gelişimi; hastane sistemi, hastanelerin amacı; fonksiyonları, sınıflandırılması, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin durumu, bir toplumun yatak ve hastane ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, hastane yönetimi, hastane yöneticiliği, hastanelerde tıbbi hizmetler     

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili temel kavramları bilir, sağlık hizmetlerini özelliklerine göre sınıflandırır.

2 .Sağlık hizmetleri sunan kuruluşların tanımlarını yapar,  

3. Türkiye deki Sağlık Hizmetleri Sunumunu dönemler halinde bilir.  

4. Sağlık hizmetlerinin yönetimi ile ilgili mevzuatı bilir,  

5. Sağlık hizmetlerinde malzeme yönetiminin esaslarını yorumlar. Sağlık harcamaları ve finansmanını açıklar. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yönetimin Tanımı ve Genel Özellikleri
2. Hafta Yönetimin Tarihsel Gelişimi
3. Hafta Yönetimin İşlevleri
4. Hafta Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Tanımı
5. Hafta Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Sınıflandırılması
6. Hafta Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi -I
7. Hafta Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi-II
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
10. Hafta Hastane Organizasyonu
11. Hafta Hastanelerin Tanımı ve Özellikleri
12. Hafta Tıp Hizmetleri Organizasyonu
13. Hafta Özel ve Kamu Hastaneleri Karşılaştırması
14. Hafta Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Enformasyon Sistemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve bunları uygular 1 2 2 4 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 2 3 4
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 3 4 2
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme bilgisine sahip olur 2 2 3 4 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları uygular 1 2 3 4 5
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 2 3 4 4
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 2 3 3 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 1 3 3 3 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranmalı 1 2 3 3 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 2 2 3 4 3
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olmal 3 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 11 1 12
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 2 0 24
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 8 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri