SAK 116

Hastane Otomasyon ve Hasta Kayıt Sistemleri

Dersin Adı: SAK 116 Hastane Otomasyon ve Hasta Kayıt Sistemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Merve ÇARKIT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma,Örnek olay,Uygulama,Soru-Cevap, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı 1. Şahin Kavuncubaşı, hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Nobel Yayınları, 2013. 2. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Fikret Ceylen, Uludağ Üniversitesi, 2015
Yardımcı Ders Kitabı 1. Hastane Otomasyon Rehberi, 2013. 2. Dersle İlgili Makaleler ve Son Kaynaklar, 3. Powerpoint Ders notları.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri hastane otomasyon sistemleri ve kullanımı hakkında bilgilendirmek.
Dersin Özeti

Hastane otomasyon programının ihtiyaç duyduğu sistem ve network gereklilikleri, hastane otomasyon programının sahip olması gereken entegrasyonlar, hastane otomasyon programının modülleri hakkında bilgi verilmesi ve özel ve kamu hastanelerinde kullanılmakta olan  otomasyon programı uygulamaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

1.     Hastane otomasyon sistemi ve network ilişkisini bilir

2.     Hastane türlerine göre ayaktan tedavi modüllerini  bilir

3.     Hastane otomasyon sistemi laboratuar modüllerini  bilir

4.     Hastane otomasyonunda yataklı tedavi modüllerini bilir

5.     Hastane otomasyononda insan kaynakları yönetimi ve taşınır mal yönetimi modüllerini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hastane Otomasyonu Nedir?
2. Hafta Hastane Otomasyonu İle Sistem Ve Network İlişkisi
3. Hafta İlgili Kanun Ve Yönetmelikler
4. Hafta Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler Yönetim Süreçleri
5. Hafta Kamu Hastanelerinde Ayaktan Tedavi Modülü
6. Hafta Hastane Otomasyonunda Ayaktan Tedavi Modülü Uygulamaları
7. Hafta Hastane Otomasyonunda Laboratuar Modülleri( Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji) Uygulamaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hastane Otomasyonunda Laboratuar Modülleri( Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji) Uygulamaları
10. Hafta Hastane Otomasyonunda Yataklı Tedavi Modülleri
11. Hafta Hastane Otomasyonunda Yataklı Tedavi Modülleri Uygulamaları
12. Hafta Hastane Otomasyonunda Taşınır Mal Yönetimi Modülü
13. Hafta Hastane Otomasyonunda Yataklı Tedavi Modüü Uygulamaları
14. Hafta Hastane Otomasyonunda İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü Uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygular 1 2 2 3 4
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 2 3 4 3
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanabilir 1 1 3 4 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 2 1 2 2 3
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 2 2 3 4 3
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 2 2 4 4
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 2 2 4 3
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 2 2 1 4 3
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 3 3 4 4 5
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 3 3 3 4 4
PY11) Eğitim teknolojilerini farklı alanlarda etkin olarak kullanabilir 2 2 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri