SAK 115

Halk Sağlığında Temel Kavramlar

Dersin Adı: SAK 115 Halk Sağlığında Temel Kavramlar
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Ufuk ÖZTÜRK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap,Uygulama,Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı 1. Halk Sağlığı Ders Kitabı, Baltaş Z, Can G, Demircan H.Ç ve ark. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 4747. İstanbul 2008.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Rahmi DİRİCAN, Nazan BİLGEL: Halk Sağlığı, Uludağ Üni. 1993 2. Münevver BERTAN,Çağatay GÜLER: Halk Sağlığı –Temel Bilgiler-,Güneş Kitabevi, 1997. 3. Recep AKDUR (editör):Halk Sağlığı,ANTIP A.Ş. yayınları,1998. 4. Köksal O, Gıda ve Beslenme, Erciyes
Dersin Amacı Toplumdaki sağlık sorunlarını tanımak, etkileyen çevresel, sosyal ve davranışsal oluşumları kavramak, koruyucu hekimlik ilkelerini benimsemek ve bu bilgileri sağlık yönetimi uygulamalarında koordinasyonun sağlanmasında kullanma bilgi, becerisini kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın boyutları,  sağlık düzeyini belirleyen faktörler,  sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri, toplumdaki risk grupları,  sağlığı koruma ve geliştirme kavram ve davranışları,  sağlığı koruma ve geliştirme yönelik  yapılan uluslararası konferanslar,  sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve önemi,  sağlıkla ilgili bazı temel göstergeler ve bunlara ait ulusal ve uluslararası istatistikler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Sağlığın tanımlar, Sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörlerini değerlendirir, toplumdaki risk gruplarını tanır.

2.       Sağlık hizmetlerinin kapsamını, niteliğini, hizmetlerin yönetimindeki temel ilkeleri bilir

3.       Koruyucu sağlık hizmetlerinin kişi ve toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini bilir.

4.       Sağlıklı Yaşam Biçimi davranışları ve yararlarını bilir.

5.       Türkiye ve dünyadaki temel sağlık göstergelerini yorumlayabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Halk Sağlığının Tarihsel Gelişimi, Halk Sağlığı Tanımı ve Kavramları
2. Hafta Demografi ve Sağlık, Sağlık Göstergeleri
3. Hafta Epidemiyoloji
4. Hafta Sağlığı Etkileyen Davranışçı Faktörler
5. Hafta Çevre ve Sağlık İlişkisi, Çevre Sağlığı
6. Hafta Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı Ve Güvenliği
7. Hafta Halk Sağlığı Bakışıyla Sağlık Planlaması, Organizasyonu Ve Değerlendirilmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Halk Sağlığı Açısından Sağlık Eğitiminin Önemi
10. Hafta Halk Sağlığında Özel Konulara Giriş
11. Hafta Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı, Aile Planlaması
12. Hafta Çocuk Sağlığı, Adölesan Sağlığı, Bağışıklama
13. Hafta Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü, Yaşlılık Sorunları, Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü
14. Hafta Halk Sağlığı Açısından Kazalar, Afetler Ve Afet Tıbbı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık alanında kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve edindiği bilgileri sağlık yönetimi alanında uygular 5 4 4 2 3
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlar, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 4 2 3 4 3
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 2 3 4 5 4
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrar, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 3 3 2 2 3
PY5) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrar, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 3 3 2 3 2
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunların çözümünde eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 3 4 3 2 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip eder ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 3 4 5 3 3
PY8) Etkili iletişim kurabilir ve ekip çalışması yapabilme becerisine sahip olur 3 3 3 2 2
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 4 3 3 4 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve bunu yönetim sürecinde kullanır 3 5 4 3 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 1 0 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri