SAK 111

İktisat I

Dersin Adı: SAK 111 İktisat I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç.Dr. Tuba ERDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Dinler, Z. 2007; İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 13. Baskı, Bursa rı izleyebilir 4. Küresel ekonomik aktörleri tanıyabilir 5. Siyaset, uluslar arası ilişkiler ve ekonomi arasındaki etkileşimi bilir
Yardımcı Ders Kitabı Ünsal, E. M. 2005; Mikro İktisat, İmaj Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara
Dersin Amacı Ekonomik kavramlar, ekonomi biliminin ana başlıkları, ana ve alt dallar, fiyat teorisi kavramı, fiyat Teorisi’nin kapsadığı konular. Marjinal fayda, marjinal ürün kavramları, arz – talep, arz – talep kaymaları, elastikiyet kavram. Piyasalar, piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizması, rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasaları, firma gelirleri, f
Dersin Özeti

Ekonomik kavramlar, ekonomi biliminin ana başlıkları, ana ve alt dallar, fiyat teorisi kavramı, fiyat Teorisi’nin kapsadığı konular. Marjinal fayda, marjinal ürün kavramları, arz – talep, arz – talep kaymaları, elastikiyet kavram. Piyasalar, piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizması, rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasaları, firma gelirleri, firma maliyetleri, firma dengesi, farklı piyasa türlerinde firma dengesi.    

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İktisat Biliminin temel kavramlarını, sorunlarını, yöntemlerini, kurumlarını ve aktörlerini bilir

2. İktisat Biliminin, yönetim ve diğer sosyal bilim dallarıyla etkileşim içinde olduğunu bilir ve önemini kavrar

3. Türkiye deki ve dünyadaki güncel ekonomik olayları izleyebilir

4. Küresel ekonomik aktörleri tanıyabilir

5. Siyaset, uluslar arası ilişkiler ve ekonomi arasındaki etkileşimi bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İktisadın Temelleri, İktisadın Tanımı, Konusu, İktisadi Sistemler, Temel Kavramlar, İktisatta Kullanılan Yöntemler
2. Hafta Ekonomik Problem, Kıtlık Ve Tercih, Fırsat Maliyeti
3. Hafta Talep, Talep Fonksiyonu, Piyasa Talebi Eğrisi, Gelirdeki Değişme, Malın Fiyatındaki Değişme, Diğer Malın Fiyatının Değişmesi, Telafi Edilmiş Talep
4. Hafta Arz, Arz Fonksiyonu, Piyasa Arz Eğrisi
5. Hafta Piyasa Dengesi, Denge Fiyatı, Talepteki Kaymaların Fiyata Etkisi, Arzdaki Kaymaların Fiyata Etkisi
6. Hafta Talep Esnekliği, Talebin Fiyat Esnekliği, Talebin Gelir Esnekliği, Talebin Çapraz Esnekliği
7. Hafta Arz Esnekliği
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Arz, talep ve esneklik uygulamaları
10. Hafta Fiyat kontrolleri
11. Hafta Tüketici Davranışları Teorileri, Fayda, Azalan Marjinal Fayda Kanunu, Kardinal Ve Ordinat Fayda, Farksızlık Eğrileri, Farksızlık Eğrilerinin Özellikleri, Marjinal İkame Oranı, Bütçe Doğrusu
12. Hafta Tüketici Dengesi, Tüketici Dengesindeki Değişmeler
13. Hafta Üretim Teorisi, Üretim Fonksiyonları, Toplam Ürün, Ortalama Ürün, Marjinal Ürün
14. Hafta Kısa Dönemde Optimal Faktör Bileşimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi, muhasebe , temel işletmecilik alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. 4 4 3 4 3
PY2) İktisat alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sağlık yönetimi ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur. 4 5 4 4 5
PY3) İktisat alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sağlık yönetimi ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur. 4 4 5 4 5
PY4) Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olur 5 5 4 5 4
PY5) Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılır. 4 4 4 5 4
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur ve kullanır. 5 5 5 4 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. 4 4 5 5 4
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur. 3 4 3 4 3
PY9) Sağlık yönetimi kapsamında, İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur. 4 5 5 4 5
PY10) Sağlık Yönetim alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmalı 4 5 5 5 4
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmalı 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 1 13
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 1 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 13 1 14
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri