SAK 110

Davranış Bilimleri

Dersin Adı: SAK 110 Davranış Bilimleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Eren,Erol,Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım, 2012 2. Eren,Erol,Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım, 2012. 3. Şimşek,Ali, Davranış Bilimleri,eğitim yayınevi,2013 4. A Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği,
Yardımcı Ders Kitabı 1. Davranış Bilimleri,Akgemici,T; 2014, Eğitim Kitabevi yayınları,İstanbul 2.Davranış Bilimlerine giriş ve Örgütlerde davranış, akgemici,T; Şimşek,M,Ş;Çelik,A,2014, Eğitim Kitabevi, İstanbul
Dersin Amacı Dersin amacı, davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar, Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri, Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri Statü ve rol davranışları, İnsanlar arası iletişim, Gruplar Kültür, Davranışsal öğrenme kuramlarını hakkında bilgi sahibi olmaktır
Dersin Özeti

Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren  bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri.  Davranış bilimlerinin  uygulamadaki yeri. Davranış Yaklaşımları.  Bireysel  Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve  rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önem i. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür.   

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Davranış Bilimlerini oluşturan temel kavramları bilir, insan davranışlarını çok yönlü araştırır

2. Kendini tanıma ve keşfetme sürecinde atılması gereken doğru adımları öğrenir. Sahip olduğu potansiyel enerjiyi  davranışa dönüştürtebilir 

3. Algı, yorumlama, değerlendirme süreçlerini yapılandırarak, beş duyuyu kullanma gözlem ve yorum yapma yeteneğini geliştirir

4. Stersin nedenleri ve stresle başa çıkma yollarını sıralayarak, olaylara farklı açılardan bakabilir, takım çalışmasının önemini ve takım çalışmasında takım liderinin yapması gereken özellikleri sıralayabilir.

5. Problemin tanımlanması, analizi ile problem çözme tekniklerini formüle edebilir. Sosyal  ve kişisel yaşamda ikna ve imajın önemi ile imajın oluşmasında etkili olan faktörleri kritik edebilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Davranış Bilimlerine Giriş
2. Hafta Davranış Bilimlerinin Bilimsel Temelleri
3. Hafta Algılama, Öğrenme ve Öğrenen Örgütler
4. Hafta İnançlar, Tutumlar
5. Hafta Psikolojinin Yönetim ve Organizasyondaki Yeri ve Önemi
6. Hafta Kişilik ve Kişisel Farklılıkların Analizi
7. Hafta Motivasyon
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Uyum Sorunu ve Savunma Mekanizmaları
10. Hafta Çatışma
11. Hafta Örgüt Kültürü
12. Hafta Stres Yönetimi
13. Hafta Örgütsel İletişim
14. Hafta Dönem Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Davranış bilimlerinin temel özelliklerini bilir. kişilik ve kişilik özelliklerini analiz edebilir ve edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yönetim alanında uygular 1 2 1 5 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur 4 4 2 1 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirler ve etkin olarak kullanır 1 1 1 1 1
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olur 2 2 2 2 2
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılır 2 3 4 4 3
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde sahip olur 3 2 4 5 3
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır 4 4 4 4 5
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur 3 4 4 5 5
PY9) Etkin bir yönetim ve yönetici bilgisine sahip olur 3 3 3 4 4
PY10) Edindiği bilgileri bireysel ve ekip çalışmasında başarıyla uygular 2 3 4 4 3
PY11) Yönetimin özelliklerini (planlama, örgütleme ,yürütme, koordinasyon, denetim ) bilir 3 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 3 1 4
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 8 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri