SBF 005

Tıbbi Terminoloji

Dersin Adı: SBF 005 Tıbbi Terminoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr Ali ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1.Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı,2015, 2. Çağatay GÜLER; Tıbbi Terminoloji, Somgür Yayıncılık, 2001.
Yardımcı Ders Kitabı 1. MEB (2008) MEGEP (Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), ANKARA 2008. 2.Çağatay GÜLER; Tıbbi Terminoloji, Somgür Yayıncılık, 2001. 3. İ.Hatiboğlu; Tıbbi Termino
Dersin Amacı Dersin amacı, sağlık bilimlerinde kullanılan tıp terminolojisinin esaslarını kavrayarak teorik dersler ve pratik uygulamalar ile mesleki çalışmalarda kavramayı kolaylaştıracak temel meslek terminolojisi bilgisi kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Tıbbi Terminolojiye Giriş;   İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler, Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek, son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri, Tıbbi Kısaltmalar, Kan ve  Kan Yapıcı Organlar, Lenf ve İmmün Sisteme İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler, Solunum Sistemine İlişkin Terimler, Sindirim sistemine İlişkin Terimler, Göze İlişkin Terimler, Üriner Sisteme İlişkin Terimler, Genital Sisteme İlişkin Terimler, Kulağa İlişkin Terimler Eponimler, Sinonimler, Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklar, İç Salgı ve Metabolizma Bozuklukları ve Hareket Sistemine ilişkin terimler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Tıbbi terminoloji ile ilgili kavram ve terimleri bilir

2.       İnsanın yapısına ilişkin temel bölümleri ve terimleri bilir

3.       Tıbbi terimleri meydana getiren öğeleri, ilk ve son ekleri bilir

4.        Terimlerin tekil ve çoğul halini bilir,  tıbbi kısaltmaları yorumlar

5.       Vücudu oluşturan sistemleri, kan ve kan yapıcı organları bilir ve farklılıkları anlar

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tıbbi terminolojiye giriş, terim kavram ve sağlık terminolojisi
2. Hafta İnsanın yapısına ilişkin temel tanım ve terimler
3. Hafta Terimlerin tekial ve çoğul hali, tıbbi kısaltmalar
4. Hafta Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler: kökler
5. Hafta Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler: ön ekler
6. Hafta Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler: son ekler
7. Hafta Solunum sistemi terimleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili terimler
10. Hafta Sindirim sistemi ile ilgili terimler
11. Hafta Boşaltım sistemi ile ilgili terimler
12. Hafta Nöroloji ve psikiyatri ile ilgili terimler
13. Hafta Kas ve iskelet sistemi ile ilgili terimler
14. Hafta KBB terminolojisi, göz terminolojisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık alanında kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve edindiği bilgileri sağlık yönetimi alanında uygular 5 4 4 2 3
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlar, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 4 2 3 4 3
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 2 3 4 5 4
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrar, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 3 3 2 2 3
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapar 3 3 2 3 2
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunların çözümünde eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 3 4 3 2 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip eder ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 3 4 5 3 3
PY8) Etkili iletişim kurabilir ve ekip çalışması yapabilme becerisine sahip olur 3 3 3 2 2
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 4 3 3 4 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve bunu yönetim sürecinde kullanır 3 5 4 3 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri