SAK 108

İşletme Yönetimi ve Organizasyonu

Dersin Adı: SAK 108 İşletme Yönetimi ve Organizasyonu
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Kübra TEKAYAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı 1. MUCUK, İsmet: Temel İşletmecilik Bilgileri, Türkmen Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul, 2005. 2. Şimşek, Şerif: Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, 2013. 3. Ertürk, Münin: İşletme Biliminin Temel İlkeleri, beta yayınları, İstanbul, 20
Yardımcı Ders Kitabı 1.BAKIRTAŞ, Hülya: Müşteri İlişkileri Yönetimi, 1. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2013. 2.BALÇIK, Bahaettin: İşletme Yönetimi. 5. Baskı. Nobel Yayınları, Konya, 2005. 3. BUMİN, Birol,
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını, işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar hakkında bilgi vermektir
Dersin Özeti

Yönetimin Temel Kavramları, Yönetim Biliminin Gelişimi, Yönetimin İşlevleri, Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetleme. Yetki ilişkileri ve Örgüt Kültürü. Risk Yönetimi, Yeni Yönetim ve Organizasyon Teknikleri    

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Yönetim biliminin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ilişkilerini bilir

2. Yönetim biliminin tarihsel gelişimini, özelliklerini ve önemini bilir

3. Yönetimde planlamanın önemini, özelliklerini ve plan türlerini bilir

4. Organizasyon işlevleri, yöneltme, koordinasyon ve denetlemenin önemini ve özelliklerini bilir

5. Yönetimde Karar Verme, Değişim, zaman ve Toplantı Yönetimini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim, Yönetim Düzeyleri ve Yönetim Becerileri, Yönetim Şekilleri
2. Hafta Yönetimin Temel İşlevleri
3. Hafta Yönetim Bilimi ve Özellikleri, Özel Yönetim ve Kamu Yönetimi Ayrımı
4. Hafta Yönetim Bilimini diğer bilimlerden ayıran özellikler
5. Hafta Klasik Yönetim Yaklaşımı
6. Hafta Neoklasik Yönetim Yaklaşımı
7. Hafta Modern Yönetim Yaklaşımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Planlama ve Plan Türleri
10. Hafta Organizasyon ve Özellikleri
11. Hafta Yöneltme ve Kooordinasyon
12. Hafta Denetleme
13. Hafta Yeni Yönetim ve Organizasyon Teknikleri “ Yönetimde karar verme, Değişim Yönetimi”
14. Hafta Yeni Yönetim ve Organizasyon Teknikleri “Zaman ve Toplantı Yönetimi”
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahip olur 4 4 3 4 3
PY2) Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahip olur 4 5 4 4 5
PY3) Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olur 4 4 5 4 5
PY4) Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir 5 5 4 5 4
PY5) Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır 4 4 4 5 4
PY6) Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir 5 5 5 4 5
PY7) Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir 4 4 4 5 4
PY8) Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık o Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır olur 3 4 3 4 3
PY9) Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkınlık kazanır 4 5 5 4 5
PY10) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur 4 5 5 5 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri