SAK 108

İşletme Matematiği

Dersin Adı: SAK 108 İşletme Matematiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Rukiye ÖZTÜRK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı 1.Balaban, Erdal., (2004), Temel Matematik ve işletme Uygulamaları, Literatür Yayıncılık, İstanbul. 2.Kobu, Bülent, (1997), İşletme Matematiği, Avcıol Basım Yayın, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1. Barnett, M.,Ziegler, M. ve Byleen K.
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin orta öğretimden getirdikleri matematik bilgisinin işletmecilikte kullanılabilecek düzeye getirilmesi, sayısal düşünme yeteneğinin geliştirilmesi, sistematik bir düzende problem çözme alışkanlığı kazandırılması, işletme örnekleri ile teorik konular bir araya getirilerek matematiği işletmecilikte nasıl ve nerelerde kullanacağı
Dersin Özeti

Denklemler ve eşitsizlikler, tek değişkenli fonksiyonlar, permütasyon ve birleşim, finans matematiği, limit, türev, çok değişkenli fonksiyonlar, vektörler ve matrisler ve doğrusal programlama

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    Matematiksel kavramları ve kelimeleri işletmeci gözüyle tanılar, anlar ve açıklar

2.     Problemleri tanılar ve matematiksel olarak ifade eder

3.    Uygun modeller kurar ve problemden probleme farklı teknikleri uyarlar

4.     Çözüm metotları geliştirir, bulunan çözümleri işletmeci gözüyle yorumlar  

5.    Karmaşık işletme problemlerini sistematik düşünme yöntemleri ile tanır ve çözer

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sayılar, Genel Özellikleri ve Sayı Sistemleri
2. Hafta Fonksiyonlar, Fonksiyon Özellikleri ve Grafikleri
3. Hafta Doğrusal Eşitsizlik ve Sistemleri
4. Hafta Limit Kuramı ve Fonksiyonlarda Limitin Özellikleri
5. Hafta Türev, Türev Alma Kuralları
6. Hafta İşletme Problem Uygulamaları
7. Hafta İntegral, Temel Özellikleri ve Uygulamaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Matrisler
10. Hafta Determinantlar
11. Hafta Lineer Denklem Sistemleri ve İşletme Problemlerine Uygulanması
12. Hafta Finansal Matematik
13. Hafta Bileşik Faiz Kavramı
14. Hafta Olasılık Kavramı ve Hesabı, Elementer Olasılık Teoremleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik alanı ile ilgili bilimsel bilgi, beceri, tutum ve anlayışlara sahip olur ve bunları sağlık yönetimi alanında uygular 2 3 3 4 5
PY2) Sağlık Yönetimi alanında Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, liderlik, karar verme, değişim ve çatışma yönetimi becerileri geliştirir 2 2 3 3 5
PY3) Sağlık yönetimi alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi geliştirir 3 4 5 4 5
PY4) Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir 3 3 2 3 5
PY5) Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır 3 3 3 4 5
PY6) Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendir 3 3 4 4 5
PY7) Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili yasal mevzuatı bilir, uygular ve güncel gelişmeleri takip eder 3 2 3 3 3
PY8) Sağlık Yönetimi kapsamında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasına yapar 3 3 3 4 5
PY9) Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili toplumsal sorumluluk bilinci geliştirir, yaşadığı çevre için proje ve etkinlikler düzenler 4 4 4 5 4
PY10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır 3 3 4 3 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür 2 2 3 4 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 2 0 26
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri