SAK 106

Yönetim Bilimi

Dersin Adı: SAK 106 Yönetim Bilimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Fatma YILMAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1.Donnelly Gibson,
Yardımcı Ders Kitabı 1.Kemal Tosun, İşletme yönetimi, Altıncı Baskı, Savaş Yayınları,İstanbul,1992 2.M.Zahit Serarslan. Abdurrahman Kepoğlu, Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi, Morpa, 2005. 3.M.Zahit Serarslan.Japon Başarısının Sırlarından Biri: Yönetim Felsefesi, Zama
Dersin Amacı Dersin amacı, yönetim ve organizasyon teori ve uygulamalarını tanıtmaktır.
Dersin Özeti

İşletme ve örgütle ilgili kavramlar, tarihsel gelişim, yönetimin fonksiyonları, doğası ve sorumlulukları, yönetim performansını etkileyen içsel ve dışsal çevre faktörleri, karar verme ve yönetsel davranışın özellikleri. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Yönetimi tanımlar, özelliklerini ve yönetim teorilerinin gelişimini açıklar.

2. Planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim gibi yönetimin temel fonksiyonlarını açıklar.

3. İşletme yönetiminde karar verme şekillerini açıklar. Yönetim tarzları, örgütsel yapı ve tasarımları tanımlar ve karşılaştırır.

4. Organizasyonlarda iletişim, motivasyon, liderlik ve iletişimi açıklar.

5. Karar alma becerisi kazanır ve  yönetim süreçlerini bilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yönetiminin Temel Kavramları
2. Hafta Planlama ve Organizasyonu
3. Hafta Neo-Klasik ve Modern Yöntem Yaklaşımı
4. Hafta Yürütme ve Koordinasyon
5. Hafta Uyumlaştırma ve Kontrol Yöntemleri
6. Hafta Karar Verme Süreci ve İyi Bir Emrin Özellikleri
7. Hafta Yöneticinin Özellikleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Örgüt Kuram ve İlkeleri
10. Hafta Modern Sonrası Yaklaşımlar
11. Hafta Kurumsal Performans
12. Hafta Örgüt Kültürü
13. Hafta Kurum Kimliği ve Kurum İmajı
14. Hafta Değişim Yönetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır 4 4 3 4 3
PY2) Temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır 4 5 3 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirler ve kullanır 4 4 5 3 3
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olur 5 5 4 5 4
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alır 4 4 4 5 4
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bilgi ve beceri kazanır 4 5 5 4 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır 4 3 5 5 4
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur 3 4 3 4 3
PY9) Etkin bir yönetim ve yönetici bilgisine sahip olur 4 5 5 4 5
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır 4 5 4 5 4
PY11) Neo-klasik, klasik ve modern yönetim anlayışına sahip olur 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 2 0 24
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri