SAK 106

Genel Muhasebe II

Dersin Adı: SAK 106 Genel Muhasebe II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Özgür GÜLCAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap,Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı Sevilengül, O., Genel Muhasebe, , Gazi Kitapevi, 2008
Yardımcı Ders Kitabı 1. Atabey, Ata, Ali Alagöz ve Raif Parlakkaya (2012), Genel Muhasebe, Nobel Yayın, Ankara. 2. Örten, Remzi (2003), Genel Muhasebe, 3.Baskı, Gazi Üniv.İ.İ.B.F. Yayınları, Ankara. 3. Akdoğan, Nalan ve Orhan Sevilengül (2003),Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygula
Dersin Amacı Dersin amacı, işletmelerin finansal tablolarını tanıması, bu finansal tabloların hazırlanmasını sağlayan muhasebe sürecinin ve bu süreçteki temel kavramlar ve işlemlerin öğretilmesidir.
Dersin Özeti

Stoklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve gider hesapları, envanter işlemleri   

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Muhasebenin temel kavramlarını bilir, muhasebe eşitliği, hâsılat ve maliyetleri belirleyebilir

2. Muhasebe döngüsünü tamamlayabilir

3. Temel muhasebe tablolarını anlar ve doğru şekilde kullanır

4. Temel düzeyde, kaydı gereken işlemleri ilgili deftere kaydedebilir

5. Temel mali tabloları düzenleyip,  yorumlayabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Stoklar
2. Hafta Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
3. Hafta Diğer Dönen Varlıklar
4. Hafta Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar
5. Hafta Mali Duran Varlıklar
6. Hafta Maddi Duran Varlıklar
7. Hafta Diğer Duran Varlıklar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
10. Hafta Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
11. Hafta Öz kaynaklar
12. Hafta Gelir Kavramı ve Unsurları, Gelir Hesaplarının işleyişi
13. Hafta Brüt Satışlar, Satış İndirimleri, Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar, Olağan Dışı Gelir ve Karlar
14. Hafta Gider Hesaplarının İşleyişi, Envanter İşlemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve uygular 4 4 3 4 3
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 4 5 4 4 5
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanır 3 2 4 5 4
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 3 3 2 4 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygular 4 4 4 5 4
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 4 5 5 4 5
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 4 4 5 5 4
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 4 3 4 3
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 4 5 5 5 4
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 4 5 5 3 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 8 1 9
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri