SAK 105

Genel İşletme

Dersin Adı: SAK 105 Genel İşletme
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Tuba ERDOĞEN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Mucuk, İsmet, ( 2005), Modern İşletmecilik
Yardımcı Ders Kitabı 1.Sarıkaya, Nilgün, Toplam Kalite Yönetimi, Sakarya Kitabevi, 2003. Can, Halil, D.Tuncer ve D.Y.Ayhan , Genel İşletmecilik Bilgileri, 10. basım, siyasal Kitabevi, Ankara, 1999. 2. Kobu, Bülent, Üretim Yönetimi, 9. baskı, İşletme İktisadi Enstitüsü Yayını,
Dersin Amacı Dersin amacı, işletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması konusunda öğrencileri bilgilendirmek. İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı bir şekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelere bütüncül bir perspektiften bakabilecek bir mantık kazandırmaktır.
Dersin Özeti

İşletmenin yapısı, kuruluşu ve var olan sekiz fonksiyonunun.     

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İşletmenin temelini teşkil eden kavramları tanımlar, temel işletme fonksiyonlarını açıklar ve uygulamadan örnekler verir

2. Yönetim kavramını anlatır ve temel yönetim fonksiyonlarını kullanarak işletme plan ve programlarını formüle eder

3. İşletme kuruluş çalışmalarını inceler, fiili kuruluş çalışmaları için gerekli planları yapar ve çalışmaları organize eder

4. Bir işletmenin faaliyetlerini analiz eder ve işletme programlarını oluşturur

5. İşletme bağlamında iş dünyasında yaşanmakta olan güncel olayları analiz eder ve     Karşılaştırıp eleştirir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşlemeciliğe İlişkin Temel Kavramlar
2. Hafta İşletmenin Kuruluş Yerinin Seçimi
3. Hafta İşletmenin Kurulumunun Gerçekleştirilmesi
4. Hafta İşletmenin Fonksiyonları İşletmeciliğe İlişkin Temel Kavramlar
5. Hafta İşletmenin Yönetim Fonksiyonu
6. Hafta İşletmenin Yönetim Fonksiyonuna Devam
7. Hafta İşletmenin Yönetim Fonksiyonuna Devam
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İşletmenin Üretim Fonksiyonu
10. Hafta Fiyat Kontrolleri
11. Hafta İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu
12. Hafta İşletmenin Muhasebe Finansman Fonksiyonu
13. Hafta İşletme Türleri
14. Hafta İşletmecilikte Güncel Konular
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetim ve temel işletmecilik alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır 4 4 3 4 3
PY2) İşletme alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sağlık yönetimi ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur 4 5 4 4 5
PY3) Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirler ve etkin olarak kullanır 4 4 5 4 5
PY4) Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olur 5 5 4 5 4
PY5) Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisine sahip olur 4 4 4 5 4
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur ve uygulamada kullanır 5 5 5 4 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır 4 4 5 5 4
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır 3 4 3 4 3
PY9) Sağlık yönetimi kapsamında, İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur 4 5 5 4 5
PY10) Sağlık Yönetim alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır 4 5 5 5 5
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri