SAK 104

İktisat II

Dersin Adı: SAK 104 İktisat II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yar. Doç. Dr. Tuba ERDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Economics” McConnel, Brue, MCGraw-Hill
Yardımcı Ders Kitabı İktisada Giriş” Zeynel Dinler
Dersin Amacı Dersin amacı, iktisat literatüründe kullanılan kavramları anlama, analiz edebilme ve güncel iktisadi sorunları takip edebilme yeteneği kazandırmaktır
Dersin Özeti

Makro Ekonomik Analiz içinde İktisadi Doktrinler ve Gelişimi, sistemler içindeki İktisat Politikaları uyarlamaları, milli gelir teorisi ve  kalkınma ekonomisi kuramları     

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    İktisat biliminin, diğer sosyal bilim dallarıyla etkileşim içinde olduğunu kavrar ve disiplinler arası yaklaşım edinir

2.    İktisadın temel kavramlarını, sorunlarını, yöntemlerini, kurumlarını ve aktörlerini  bilir

3.    Türkiyedeki ve dünyadaki güncel ekonomik olayları izler

4.     Küresel ekonomik aktörleri tanır

5.    Siyaset, uluslar arası ilişkiler ve ekonomi arasındaki etkileşimi bilir

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel Makro iktisadi Kavramlar
2. Hafta Milli Gelir Hesaplaması
3. Hafta Enflasyon Hesaplaması
4. Hafta İşsizlik Hesaplaması
5. Hafta Keynezyen Model ve Milli Gelir Hesaplanması
6. Hafta Maliye Politikası
7. Hafta Merkez Bankası: Temel Görevleri, Yapısı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Para Arzı Yaratma Süreci- Mevduat Çarpanı
10. Hafta Para Politikası, Para Talebi, Para Talebini Etkileyen Faktörler
11. Hafta Faizlerin Belirlenmesi
12. Hafta Büyüme ve Kalkınma Kavramları ve Teorilerinin Tanıtılması
13. Hafta Toplam Talep ve Toplam Arz
14. Hafta IS-LM Modeli
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi, muhasebe, temel işletmecilik alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır 4 4 3 4 3
PY2) İktisat alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sağlık yönetimi ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur. 4 5 4 4 5
PY3) İktisat alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sağlık yönetimi ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur. 4 4 5 4 5
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip olur 2 3 4 4 3
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanır 2 4 3 3 3
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde biligi ve beceriye sahip olur 2 2 3 3 4
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci geliştirir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır 3 3 2 4 3
PY8) Tarihi ve değerlere saygılı, sosyal sorumluluğu gelişmiş, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur 2 2 3 4 5
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur, çalışmalarında yasal çerçeveyi uygular 2 3 4 4 4
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmalı. 2 2 3 3 4
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır 2 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 1 11
Sunum / Seminer hazırlama 1 9 1 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 1 0 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri