SAK 103

Sağlık Sistemleri ve Türkiye Sağlık Sisteminin Analizi

Dersin Adı: SAK 103 Sağlık Sistemleri ve Türkiye Sağlık Sisteminin Analizi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Merve ÇARKIT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap,Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı 1.Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Dilaver Tengimlioğlu,Oğuz Işık,Mahmut Akbolat, Nobel yayınları, 3. Baskı, 2011. 2.TÜRK Sağlık Sistemi ve Sağlık Sistemi Boyutları Doç.Dr. Mehmet TOP Hacettepe Ünv. İİBF Sağlık İdaresi Bölümü- Anadolu Üniversitesi yayını No:
Yardımcı Ders Kitabı Prof.Dr.Haydar SUR haged. istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2013/- 2014/2018 Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; sağlık sistemlerini bütün değişken ve parametreleri ile anlamak, karşılaştırmak, incelemek ve performansları açısından analiz ve değerlendirmeler yapmaktır.
Dersin Özeti

Sağlık kavramı, sağlık sistemi, sağlık sisteminin sınıflandırılması, sağlığın tanımlanmasına dair modeller, sağlık statüsünün belirleyicileri, sağlık hizmetlerinin amacı temel özellikleri ve niteliği, sağlıkta dönüşüm, Türk sağlık sistemi analizi konularını içerir     

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık hizmetlerinin amacını, temel özelliklerini ve niteliklerini bilir  

2.Sağlık sistemlerinin değişken ve parametrelerinin bilir

3. Sağlık sistemlerinin karşılaştırılmasını ve incelenmesini, dönemlere göre özelliklerini bilir

4. Sağlık sistemlerinin performansları açısından analiz eder ve değerlendirebilir

5 Sağlıkta dönüşüm programının amcını ve özelliklerini bilir     

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık Kavramı
2. Hafta Sağlığın Tanımlanmasına İlişkin modeller
3. Hafta Sağlık Sistemleri
4. Hafta Sağlık Statüsünün Belirleyicileri
5. Hafta Sağlık Hizmetleri
6. Hafta Sağlık Hizmetlerinin Amacı Temel Özellikleri ve Niteliği
7. Hafta Sağlık Hizmetlerinin Amacı Temel Özellikleri ve Niteliği
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
10. Hafta Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırması
11. Hafta Sağlıkta Dönüşüm Programı (1)
12. Hafta Sağlıkta Dönüşüm Programı (2)
13. Hafta Türk Sağlık Sistemi Analizi (1)
14. Hafta Türk Sağlık Sistemi Analizi (2)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve uygular 1 2 3 4 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlar, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 2 3 3 2
PY3) Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumla ve değerlendirme becerisine sahip olur 1 2 2 4 5
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrar, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 2 2 3 3
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapar 2 2 3 4 4
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunların çözümünde eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 3 3 2 4 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip eder ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 4 4 4 5
PY8) Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir 2 2 3 4 5
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 2 3 4 4
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve bunu yönetim sürecinde kullanır 3 3 3 4 4
PY11) Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır 2 2 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri