SAK 102

Muhasebe II

Dersin Adı: SAK 102 Muhasebe II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman . ArzuYAROĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma
Önerilen Ders Kitabı Sevilengül, O., Genel Muhasebe, , Gazi Kitapevi, 2008
Yardımcı Ders Kitabı Yardımcı Ders Kitabı : 1. Atabey, Ata, Ali Alagöz ve Raif Parlakkaya (2012), Genel Muhasebe, Nobel Yayın, Ankara .2. Örten, Remzi (2003), Genel Muhasebe, 3.Baskı, Gazi Üniv.İ.İ.B.F. Yayınları, Ankara.. 3. Akdoğan, Nalan ve Orhan Sevilengül (2003),Tekdü
Dersin Amacı Dersin amacı, dönem sonu muhasebe işlemlerinin kayıtlarının nasıl yapıldığını ve bilanço ile gelir tablosunun nasıl hazırlandığını öğretmektir.
Dersin Özeti

Envanter kavramı, tüm muhasebe hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri ve bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Envanter kavramını tanır

2. Dönem sonu işlemlerini gerçekleştirebilir

3. Dönem sonu işlemlerinin kaydını yapar

4.Temel finansal tabloları düzenleyebilir

5. Edindiği bilgileri yönetim alanında uygular

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Muhasebe Sürecinin Genel Açıklaması
2. Hafta Mizan Kavramı ve Genel Geçici Mizan
3. Hafta Dönem Sonu İşlemi Kavramı
4. Hafta Dönem Sonu İşlemleri ve Kayıtları (Dönen Varlıklar
5. Hafta Dönem Sonu İşlemleri ve Kayıtları (Dönen Varlıklar)
6. Hafta Dönem Sonu İşlemleri ve Kayıtları (Duran Varlıklar)
7. Hafta Dönem Sonu İşlemleri ve Kayıtları (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Dönem Sonu İşlemleri ve Kayıtları (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)
10. Hafta Dönem Sonu İşlemleri ve Kayıtları (Öz Kaynaklar)
11. Hafta Dönem Sonu İşlemleri ve Kayıtları (Gelir Ve Gider Hesapları)
12. Hafta Genel Kesin Mizanın Hazırlanması
13. Hafta Genel Kesin Mizanın Hazırlanması
14. Hafta Monografi Çalışması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Muhasebe ve temel işletmecilik konusunda edindiği kavram, kuram ve bilgileri Sağlık yönetim alanında uygular 4 4 3 4 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur 4 5 4 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirler ve kullanır 3 2 4 5 4
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olur 3 3 2 4 4
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme bilgi ve becerisine sahip olur 4 4 4 5 4
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olur 4 5 5 4 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır 4 4 5 5 4
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluğu gelişmiş, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur 3 4 3 4 3
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur, sorunları hukuk çerçevesi içinde çözer 4 5 5 5 4
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır 4 5 5 3 4
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır, çağın gerektirdiği yenilikleri takip eder 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 0 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 1 0 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri