SAK 102

Genel İktisat

Dersin Adı: SAK 102 Genel İktisat
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Tuba ERDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Dinler, Z. 2007; İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 13. Baskı, Bursa
Yardımcı Ders Kitabı 1. İktisada Giriş- S. Ison,S. Wall- Bilim Teknik Yayınevi İktisada Giriş- Prof. Dr. Erol Manisalı- Menteş Yayınevi Temel Ekonomi- S. Uzunoğlu v.d- Literatür Yayınları-431. 2. İktisada Giriş- Prof. Dr. Tümay Ertek- Beta Yayınevi İktisadın Giriş- Prof. Dr.
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilme yeteneği geliştirmektir.
Dersin Özeti

Ekonomik kavramlar, ekonomi biliminin ana başlıkları, ana ve alt dallar, fiyat teorisi kavramı, fiyat Teorisi’nin kapsadığı konular. Marjinal fayda, marjinal ürün kavramları, arz – talep, arz – talep kaymaları, elastikiyet kavram. Piyasalar, piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizması, rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasaları, firma gelirleri, firma maliyetleri, firma dengesi, farklı piyasa türlerinde firma dengesi. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.İktisat Biliminin temel kavramlarını, sorunlarını, yöntemlerini, kurumlarını ve aktörlerini bilir

2. İktisat Biliminin, yönetim ve diğer sosyal bilim dallarıyla etkileşim içinde olduğunu bilir ve önemini kavrar

3.Türkiye deki ve dünyadaki güncel ekonomik olayları izleyebilir

4. Küresel ekonomik aktörleri tanıyabilir

5. Siyaset, uluslar arası ilişkiler ve ekonomi arasındaki etkileşimi bilir

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ekonomik temel kavramlar, Ekonomi biliminde yöntem
2. Hafta Tercihler, fırsat maliyeti ilkesi, kıt kaynak kavramı
3. Hafta Mal, hizmet ve fayda kavramları
4. Hafta Talep, Piyasa talebi ve talep eğrisi, talebi etkileyen faktörler
5. Hafta Arz, Arzı etkileyen faktörler ve arz eğrisinden kaymalar
6. Hafta Denge fiyatının oluşumu açısından piyasada fiyatın oluşumu ve piyasa mekanizması
7. Hafta Talep ve arz esneklikleri; esneklik kavramı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, Arzın fiyat esnekliği, arzın çapraz esnekliği
10. Hafta Fayda kavramı, marjinal fayda ve kayıtsızlık teorisi
11. Hafta Tam rekabet piyasasına fiyat oluşumu
12. Hafta Eksik rekabet piyasaları
13. Hafta Tekel piyasası Oligopol piyasaları
14. Hafta Tekelci rekabet piyasaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi, muhasebe, temel işletmecilik alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır 4 4 3 4 3
PY2) İktisat alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sağlık yönetimi ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur 4 5 4 4 5
PY3) İktisat alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sağlık yönetimi ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur 4 4 5 4 5
PY4) Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olur 5 5 4 5 4
PY5) Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılır 4 4 4 5 4
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur ve kullanır 5 5 5 4 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır 4 4 5 5 4
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur 3 4 3 4 3
PY9) Sağlık yönetimi kapsamında, İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur 4 5 5 4 5
PY10) Sağlık Yönetim alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmalı 4 5 5 5 4
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmalı 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 1 0 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri