RTV 237

Senaryo

Dersin Adı: RTV 237 Senaryo
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 1
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Özakman,Turgut (2007) Oyun ve Senaryo Yazım Teknikleri, Bilgi Yayınevi, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı MEGEP
Dersin Amacı Senaryo uygulamaları, senaryo yazım tekniklerinin uygulamalı örneklerinin yaratılması
Dersin Özeti

Senaryo konusunda uygun senaryo evlerini oluşturabilmek. Senaryo da zaman kavramı ile zaman ilişkisini oluşturabilmek.Tip ve karakter oluşturabilmek. Senaryo evrelerini tanımlamak. Senaryonun anlatı yapılarını oluşturabilmek.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Senaryonun ana çerçevesi:çatışma, durum, karakter

2) Senaryo metninde temel düşüncenin belirlenmesi tema, yan tema

3) Sinopsis bilgisi. Türsel ayrımlarGörsel malzemenin kullanımı.

4) Öykünün görselleşmesi

5) Senaryo metninde “an” ve “süreklilik”

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Senaryo metninin genel nitelikleri. Durum, karakter ve çatışma nasıl yaratılır?
2. Hafta Tema ve yan temaların metne kattıkları.
3. Hafta Sinema sanatında türsel ayrımı yaratan temel kriterler nelerdir?
4. Hafta Görselleştirmek? Görüntüye dönüşen anlatı.
5. Hafta Senaryoda süreklilik, kesinti ve an
6. Hafta Anlatının sinema sanatına uygunluğu.
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Anlatım biçimlerinin doğuşunu belirleyen düşünsel ve estetik tercihler
9. Hafta Sosyal ve felsefi olanın senaryo metnindeki yeri
10. Hafta Başyapıtların ayırıcı nitelikleri
11. Hafta Özgün bir senaryo metni fikre ulaşmanın yolları ve temel kriterler
12. Hafta Sözün yerini alan görüntü: Senaryo metninde yoğulaştırma.
13. Hafta Seyirci kriteri: gücel ve popüler olan
14. Hafta Yarı yıl sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 2 4 4 3 5
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 3 4 3 5 2
PY3) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 2 3 4 4 3
PY4) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 1 3 4 2 3
PY5) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak. 5 3 3 5 4
PY6) Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak. 3 4 1 4 5
PY7) Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. 3 3 4 4 2
PY8) Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek 4 5 3 4 2
PY9) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 3 5 4 2 4
PY10) Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak 3 5 4 2 3
PY11) Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak. 5 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri