RTV 214

Tv Belgeselleri

Dersin Adı: RTV 214 Tv Belgeselleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı MEGEP, internet çıktıları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, belgesel sinema ve televizyonu, tarihsel süreçte geçirdiği değişimler çerçevesinde anlatmaktır.
Dersin Özeti

Yapım sürecleri pratik uygulanır.

Bu dersin amacı, belgesel sinema ve televizyonu, tarihsel süreçte geçirdiği değişimler çerçevesinde anlatmaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- Belgesel sinema yapım öncesi sürece hakim olma

2- Belgesel sinema yapım sürecini gerçekleştirme – film yapım yönetim. 

3- Belgesel film çekim sonrası - kurgu.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.
2. Hafta “Belge film - Belgesel filmin” tanımı ve sinema tarihindeki yeri Belgesel sinemanın doğuşu, gelişimi ve özellikleri
3. Hafta Belgesel sinema ve gerçeklik ilişkisinin sorgulanması. Belgesel film gösterimi.
4. Hafta Belgesel filmde amaç, konu, bakış açısının belirlenmesi ve ön araştırma süreci.
5. Hafta Belgesel filmde çekim aşaması ve çekim estetiği. Öğrenci belgesel film örneklerinin gösterimi.
6. Hafta Belgesel filmde çekim aşaması ve çekim estetiği üzerine kamera ile teknik ve estetik öğelerin uygulamalı anlatımı
7. Hafta Vize Sınavı
8. Hafta Belgesel filmde röportaj tekniklerinin anlatımı ve sesin önemi. Yapım sonrası sürecin işlenmesi. Kurgu teknikleri ve ses eşleme süreçlerinin anlatımı
9. Hafta Bağımsız bir belgesel sinemacının konuk edilmesi ve filmlerinin gösterimi.
10. Hafta Televizyon belgesellerinin tanımı ve işlevi. Belgesel film gösterimi.
11. Hafta Belgesel sinemada yeni yaklaşımların ve akımlarının işlenmesi.
12. Hafta Proje sunumları – Belgesel Sinemada alt türlerin incelenmesi
13. Hafta Proje sunumları – Belgesel Sinemada alt türlerin incelenmesi
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 4 3 3 3 4
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 3 4 3 4 4
PY3) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 3 3 5 4 3
PY4) Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak. 4 4 3 4 4
PY5) Sanat ve estetik konusunda birikim yaratmak. 3 5 4 3 3
PY6) Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. 4 4 3 4 4
PY7) Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek 3 3 3 3 2
PY8) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 5 4 5 4 5
PY9) Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak 3 3 3 3 3
PY10) İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak 3 3 3 4 4
PY11) Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. 4 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 15 0 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 5 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 9 9
Yari Yılsonu sınavı 1 0 10 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri