RTV 212

Haber ve Söylem

Dersin Adı: RTV 212 Haber ve Söylem
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Özer, Ömer (2012) Haber Söylem İdeoloji, Literatürk Academia, Konya.
Yardımcı Ders Kitabı Ders Notları ve İlgili Kaynaklar
Dersin Amacı Öğrencilerin farklı söylem ve haber çözümleme yaklaşımlarını karşılaştırması, farklı metin türlerini söylem ve biçem özellikleri açısından çözümlemesi, söylem - kültürel arkaplan ilişkisini yorumlayabilmesi amaçlanır.
Dersin Özeti

Bu ders ile öğrenciye, gündem takibi yaparak haber toplamak ve tekniklerine göre haber yazmak yeterlikleri kazandırılacaktır.

Haber toplama ve yazma becerileri kazandırma

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Haber Araştırması Yapabilme

2) Haber Toplayabilme

3) Haber söyleminde ve Yazımında Bilgi ve Belgelere Ulaşma

4) Haberin Doğruluğunu Sağlayabilme

5) Çeşitli Tekniklere Uygun Haber Yazabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gündem Ve Basın Kuruluşlarında Gündem Organizasyonu
2. Hafta Gündem Takibi Yapmak
3. Hafta Olaylara Haber Niteliği Kazandıran Unsurlar
4. Hafta Haber Çeşitleri
5. Hafta Haber Kaynakları
6. Hafta Haberin Doğruluğunu Sağlama
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Haberi Devam Ettirme Ve Haber Toplamada Karşılaşılan Sorunlar
9. Hafta Haber Yazımında Bilgi Ve Belgelere Erişim
10. Hafta Haber Yazımında Bilgi Ve Belgelere Erişim
11. Hafta 5N 1K Kuralına Göre Haber Yazma
12. Hafta Ters Piramit Tekniğiyle Haber Yazma
13. Hafta Düz Piramit Tekniğiyle Haber Yazma
14. Hafta Yarı yıl sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 4 4 5 4 4
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 3 4 5 5 5
PY3) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 4 5 4 3 4
PY4) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 3 5 4 4 5
PY5) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak. 4 4 3 5 4
PY6) Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak. 3 5 4 4 3
PY7) Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. 4 4 5 4 4
PY8) Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek 5 5 4 5 5
PY9) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 4 4 3 3 5
PY10) Düşüncelerini, Türkçe’nin kurallarına uygun, yazılı, sözlü olarak açık ve öz biçimde ifade edebilme ve iletişim kurma becerisi kazandırmak. 4 4 5 4 5
PY11) Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak. 5 3 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 15 0 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 9 9
Yari Yılsonu sınavı 1 0 10 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri