RTV 209

Medya ve Toplum

Dersin Adı: RTV 209 Medya ve Toplum
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ünsal OSKAY İletişimin ABC si, Medya Kültür Siyaset İrvan, S. (der.), Ark, 1997
Yardımcı Ders Kitabı Medya ve Toplum Sevda Alankuş, İPS İletişim Vakfı, 2. Baskı, 2005
Dersin Amacı Bu dersin amacı, medya içeriklerinin içinde varolduğu üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini aktarmak; kamuoyu imalatı, demokratik ya da despotik siyasal sitemler, tüketim toplumu gibi toplumsal olguların ortaya çıkmasındaki medya dolayımının ve endüstrilerinin etkilerini çözümlenebilmesine yöneliktir.
Dersin Özeti

Bu dersin amacı, medya içeriklerinin içinde varolduğu üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini aktarmak; kamuoyu imalatı, demokratik ya da despotik siyasal sitemler, tüketim toplumu gibi toplumsal olguların ortaya çıkmasındaki medya dolayımının ve endüstrilerinin etkilerini çözümlenebilmesine yöneliktir. Bu ders, kitle iletişim sistemlerinin içinde varolduğu toplumsal yapılarla ilişkisinin sosyolojik, kültürel ve iletişimsel bağlamlar içine yerleştirilmesine yöneliktir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Kitlelere yönelik yayın yapan araçların varolması için gerekli koşulları tanımlayabilme

2) Medya sistemlerinin, farklı toplumlardaki farklı etkilerini çözümleyebilme

3) Medyanın toplumsal yapı ile etkileşiminden kaynaklanan etkilerin farklılıklarını ayırt edebilme

4) Medyanın demokratik işlevi ve siyasal etkilerini tanıyabilme

5) Medyanın eğlendirme işlevi ve boş zaman üzerindeki etkilerini tanımlayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kitle ve toplum kavramlarının tanıtımı
2. Hafta Kitlenin oluşumu ve endüstri devrimi
3. Hafta Kitle ve toplum kavramları ile kitle iletişim araçları ilişkisi
4. Hafta Kitlenin oluşumu, göç ve kitleselleşme ilişkisi
5. Hafta Kitle kavramın modernizm ve şehirleşme bağlamlarına oturtulması, sunum.
6. Hafta Kültür endüstrisi ve medyanın ticarileşmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Boş zaman kavramı ve tüketim toplumu, sunum
9. Hafta Medya ve siyasal sistemler
10. Hafta Medya ve siyasal sistemler; izleyici ve seçmen davranışları; apolitizasyon
11. Hafta Farklı medya sistemleri ve toplumsal formasyonlar
12. Hafta Ödev sunumu ve tartışma
13. Hafta Ödev sunumu ve tartışma
14. Hafta Yarı yıl sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 3 3 4 3 4
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 5 4 3 4 4
PY3) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 4 3 3 4 4
PY4) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 2 4 3 5 4
PY5) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak. 4 4 5 3 3
PY6) Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak. 4 2 3 4 4
PY7) azandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. 4 4 5 3 3
PY8) Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek 3 3 4 2 5
PY9) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 5 5 4 3 3
PY10) Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak 5 2 3 4 4
PY11) üşüncelerini, Türkçe’nin kurallarına uygun, yazılı, sözlü olarak açık ve öz biçimde ifade edebilme ve iletişim kurma becerisi kazandırmak. 5 4 5 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 2 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 5 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 5 5
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 5 5 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri