RTV 206

Dramaturji

Dersin Adı: RTV 206 Dramaturji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ders notları, Sinema ve Çağımız Atilla Dorsay, Akademik temeller dizisi Jane Barnvell
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Film yönetmeninden senaryo yazarına, görüntü yönetmeninden sanat yönetmenine, müzisyenden oyuncuya, kurgucuya ve tüm sinema çalışanlarına kadar herkesin pusulası olan sinema dramaturjisi dersi, bir sinema filminin düşüncesinden, senaryo özeti, film öyküsü, senaryo ve kurgulanmış film olarak izlenmeye hazır bir sanat yapıtı olana kadar tüm aşamalarını ya
Dersin Özeti

Sinema Dramaturjisi nedir? Dünya Sanat Tarihi perspektifinde sinemanın yeri. Sinema Kompozisyonu. Bir senaryonun yapısı ve elementleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Bir senaryonun yazım sürecini yönetir.

2) Profesyonel anlamda sinema filmi veya dizi film senaryosu yazımına hakim olur.

3) Gerçek yaşamın birbirinden farklı zaman ve mekânlarda cereyan eden değişik olaylarından veya diğer kaynaklarda derlediği olayları tek bir bütün içerisinde birleştirerek ayrı bir dünya oluşturur.

4) Herhangi bir hikâyenin, olayın, senaryonun veya filmin dramaturjik yapısını analiz eder.

5) Farklı edebiyat türlerinin dramaturjik yapısı ile bir film senaryosunun dramaturjik yapısını karşılaştırır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dünya Sanat Tarihi Perspektifinde Sinema Sanatı.
2. Hafta Sinema Dramaturjisi Nedir?
3. Hafta Sinema Dramaturjisinin Sorunları.
4. Hafta Sinema Dramaturjisinde bulunan unsurlar.
5. Hafta Düşünce ve Konu.
6. Hafta Kompozisyon
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Dramatik anlaşmazlık dramatik eylem.
9. Hafta Karakter çeşitleri.
10. Hafta Karakter ile ilgili uygulama.
11. Hafta Sahne, epizod, durum.
12. Hafta Senaryoda Zaman.
13. Hafta Zaman ile ilgili uygulama
14. Hafta Yıl sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 4 4 3 4 5
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 3 4 5 4 5
PY3) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 5 4 4 4 4
PY4) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 4 3 4 5 3
PY5) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak. 4 4 5 3 5
PY6) Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak. 4 5 4 4 5
PY7) Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak. 4 5 3 4 4
PY8) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 5 4 4 4 3
PY9) Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak 4 3 5 3 4
PY10) İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak 4 5 3 5 4
PY11) Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak. 4 4 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 15 0 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 9 9
Yari Yılsonu sınavı 1 0 10 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri