RTV 204

Belgesel Sinema

Dersin Adı: RTV 204 Belgesel Sinema
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gündes Simten, “Belgesel Filmin Yapisal Gelisimi: Türkiye`ye Yansimasi”, Alfa Yayinevi, 1998, Istanbul. Rabiger Michael, “Directing the Documentary”, Focal Press, 2004, Burlington.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Belgesel sinemanın yapısı, özellikleri,tarihsel süreçteki gelişimi incelendikten sonra; belgesel filmde yapım öncesi, yapım aşaması ve yapım sonrası süreçler dersin kapsamında uygulamalı olarak işlenmektedir. Dönem boyunca çeşitli belgesel filmler gösterilerek, bağımsız belgeselciler de derse davet edilmektedir
Dersin Özeti

Belgesel film alanında belgeselin yapısı, doğuşu ve tanımı, tarihsel gelişim süreci ile doğa belgeselleri, gerçekçi belgeseller, sosyal içerikli belgeseller, haber filmleri, propaganda belgeselleri gibi belgesel film türleri işlenmektedir. Örnek filmler izlettirilmektedir. Belgesel filmin özelliklerinin ardından, gerçeklik kavramı, belgeselin gerçeklikle ilişkisi irdelenirken dış dünyadaki gerçeklik, kameramanın gerçekliği ve alımlayan izleyicinin gerçeklik boyutu tartışılmaktadır. Bununla birlikte belgesel filmin üretimi öncesi süreçte yapılması gereken çalışmalara yer verilmektedir. Belgesel film senaryosunun nasıl geliştirilmesi gerektiği, kütüphane araştırması ve çekim yerlerinde ön araştırma bilgilerinin aktar ılması, bilgi alınacak röportaj kişilerinin belirlenmesi, tahmini bütçenin hazırlanması ve destekçi kuruluşlarının saptanması vb. yapılması gereken teknik hazırlıklar aktarılmaktadır. Yapım/üretim aşamasında ise görüntünün doğası, ışık, renk ve görsel algı lama terimlerinin açıklanmasının ardından, çekim aşamasında bilinmesi gereken bazı teknik/estetik özellikler aktarılmaktadır. Yıl sonunda 15 dakikalık bir belgesel film çalışması teslim edilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bir belgesel filmi analiz eder.

2. Belgesel film yapiminin tüm süreçlerini uygular

3. Bilgiyi kullanabilme, proje tasarlama, ve uygulama becerisini sergiler.

4. Belgesel etigine uygun davranis biçimi sergiler.

5. Mesleki mevzuat ve telif hakl arina uygun bir çalisma sergiler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Belgeselin tanimi, Belgeselin amaci, Belgeselin tarihçesi
2. Hafta çeriklerine göre belgesel türleri, Yapim biçimlerine göre belgesel türleri, Belgesel film analizi
3. Hafta Dogalcilar ve Robert Flaherty
4. Hafta Gerçekçiler ve kent senfonileri
5. Hafta Haber filmciler ve Dziga Vertov
6. Hafta Propaganda sinemasi ve Leni Riefenstahl
7. Hafta Ara Sinav
8. Hafta Grierson ve Ingiliz belgesel okulu
9. Hafta Sinema - Gerçek ve Dolaysiz sinema
10. Hafta Belgeselci kimligi, Ekip ve insan iliskileri, Belgeselde etik, Belgeselin misyonu ve önemi
11. Hafta Belgesel kurgusu ve çekim sonrasi islemler
12. Hafta Belgesel film izleme
13. Hafta Belgesel film izleme
14. Hafta Yarı yıl sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 5 4 4 4 3
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 3 4 3 3 3
PY3) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 3 3 3 3 3
PY4) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 3 4 3 1 1
PY5) Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak. 4 4 3 3 3
PY6) Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. 4 3 3 3 3
PY7) Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek 3 4 3 3 3
PY8) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 4 5 5 5 5
PY9) Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak 3 3 3 4 3
PY10) İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak 4 4 3 3 3
PY11) Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. 2 3 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 18 9 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 18 17 35
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 27
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 35
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri