RTV 203

Film Yapım Temel Kavramları

Dersin Adı: RTV 203 Film Yapım Temel Kavramları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı MEGEP, Film yapım temelleri literatür( Jane BARNWELL), Atilla DORSAY Sinema ve Çağımız
Yardımcı Ders Kitabı Atilla DORSAY Sinema ve Çağımız
Dersin Amacı Farklı eleştirel perspektiflere çerçevesinde sinemayı bir araç, toplumsal bir kurum ve bir sanat olarak ele alarak , film çalışmalarının tarihsel süreci içerisinde yaşanan dönüşümleri tartışarak öğrencilerin film çalışmalarının terminolojisiyle tanışmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Sinema Televizyon Bölümü, öğrencilerin, sezgi ve yeteneklerinin yaratıcılıkla birleştirildiği, ülke ve dünya sorunları ile ilgili, araştırmacı ve üretken bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlamaktadır. İki yıllık eğitim sürecini kapsayan program çerçevesinde, bir yandan öğrencilerin genel sanat kültürü ve bu sanat kültürü içinde Türk ve dünya sinemasının yeri ve önemi konusundaki teorik donanımlarının arttırılması, böylece çağdaş bir sanatçı olmanın ilk adımını oluşturacak entelektüel bilgilenme sürecinin başlatılması amaçlanırken, öte yandan da sinema sanatının temel unsurlarını oluşturan hareket, zaman, ses ve sinema teknolojisine ilişkin pratikler bilgi edninmeleri hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Film eleştirisi kavramını ve özelliklerini tanımlar.

2) Film yorumu kavramları arasındaki farkları, günümüze gelen süreçte yaşadığı değişim ve dönüşümleri tanımlar.

3) Film analizindeki temel yaklaşımları tanımlar.

4) Film analizindeki temel yaklaşımları kullanarak bir filmi çözümler.

5) Analiz ettiği filme ilişkin özgün bir eleştiri yazısı yazar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 1 10
Uygulama 1 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin genel kapsamı anlatılır ve film eleştirisi ve analizinde kullanılan temel kavramlar tanıtılır.
2. Hafta Film eleştirisinde kullanılan temel yaklaşımlardan yola çıkarak biçimsel film eleştirisinin öğeleri anlatılır.
3. Hafta Filmin biçiminde mizansen ve kurgunun yapısı ve öğeleri örneklerle açıklanır.
4. Hafta Film izleme ve Analiz
5. Hafta Sinema eleştirisinde tarihsel yaklaşımın genel özellikleri. Filmlerin kendi aralarındaki tarihsel ilişkiler, filmlerin dönemsel ekonomi-politik koşull
6. Hafta Göstergebilimsel eleştirinin kavramları kullanılarak sinema dilini örneklerle çözümlenir.
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Sosyolojik eleştirinin temel özellikleri ve sosyoloji sinema ilişkisi örnek filmlerle ele alınır. İdeolojik yaklaşımın temel özellikleri ve örnek film
9. Hafta Psikanalitik yaklaşımın temel kavramları ve türleri anlatılır. Sinema eleştirisinde psikanalitik yaklaşımın kullanımı çeşitli örneklerle anlatılır.
10. Hafta Psikanalitik yaklaşım ve kollektif bilinçdışı kuramları bağlamında film çözümlemesi ve eleştirisi örneklerle anlatılır.
11. Hafta Film izleme ve analiz
12. Hafta Tür filmi eleştirisi ve tür filmlerinin genel özellikleri incelenir.
13. Hafta Holywood sineması ve eleştiri bağlamı tartışılır.
14. Hafta Yarı yıl sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 3 4 4 4 5
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 3 3 4 4 5
PY3) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 3 3 4 5 5
PY4) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 4 3 4 3 3
PY5) Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak. 4 5 4 4 3
PY6) Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. 3 4 5 2 4
PY7) Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek 4 5 5 3 4
PY8) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 5 4 4 3 4
PY9) Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak 3 5 4 4 4
PY10) İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak 4 3 4 5 4
PY11) Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. 3 5 4 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 10 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 10 25
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 18 9 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 18 17 35
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri