RTV 125

Çekim Estetiği

Dersin Adı: RTV 125 Çekim Estetiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Megep RTV Bölümü çekim estetiği modülü ve Akademik Temeller Dizisi 04 3. Ünite Yapım, Literatür yapımları Jane Barnwell Film Yapımının Temel Kavramları
Yardımcı Ders Kitabı Literatür yapımları Jane Barnwell Film Yapımının Temel Kavramları
Dersin Amacı Radyo Tv Bölümü Çekim Estetiği dersi öğrencilere kamera ile çekim yaparken en doğru açıyı ve görüntüyü elde etmesini sağlamak.
Dersin Özeti

Görüntü düzenlemesi işlevlerini analiz etme ve kişileri, cisimleri kamera karşısında konumlandırma. Kamera açısıyla istenen etkiyi oluşturabilmek. Kamera hareketleriyle istenen etkiyi oluşturabilmek.Kamera ölçekleriyle istenen etkiyi oluşturabilmek son olarak Çerçeveleme kurallarına uygun çekim yapabilmek.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Kamera ile bakış açısını saptar

2) Çekim ölçeklerini uygun formatta nasıl uygulandığını inceler

3) Kameranın kullanım detaylarını öğretir

4) Estetiğin nasıl ortaya çıkacağını belirler

5) Benzer açıları ve çekimleri açıklar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Görüntü düzenlemesi ve işlevleri
2. Hafta Kameralar arası geçiş
3. Hafta Kamera konumlandırılması, kamtığı hareketlerera açısı tipleri
4. Hafta Kamera açısını belirleyen öğeler
5. Hafta Kamera hareketleri, kameranın gövdesiyle, kaydırma hareketleri ve merceğiyle yap
6. Hafta Kameranın yardımıcı ekipmanlarla yaptığı hareketler
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Çerçeveleme kuralları
9. Hafta Görsel etkiyi arttırma yöntemleri
10. Hafta İlgi merkezi
11. Hafta Alan derinliği
12. Hafta Kamera çekim hataları
13. Hafta Görüntü ve Kompozisyon hataları
14. Hafta Yıl sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 3 4 3 3 3
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 4 4 5 4 3
PY3) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 3 4 2 5 5
PY4) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 3 4 5 3 4
PY5) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak. 3 4 4 3 4
PY6) Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak. 5 4 3 4 4
PY7) Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak. 1 2 2 3 2
PY8) Sanat ve estetik konusunda birikim yaratmak. 3 4 4 4 5
PY9) Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. 3 3 5 4 4
PY10) Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek 3 4 5 4 4
PY11) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 4 4 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 10 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 10 25
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 18 9 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 18 17 35
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri