RTV 116

İletişim Etiği

Dersin Adı: RTV 116 İletişim Etiği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mısırlı İrfan, (2004) Genel ve Teknik İletişim Detay Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Oğrencinin Iletişim sürecinin işleyişini, önemini ve gerekliliğini kavrar. İletişim türleri ve iletişimde karşılaşılan engelleri ve bu engelleri aşma yollarını öğrenir.
Dersin Özeti

İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen yada aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- İletişim sürecinin gerekliliğini kavrama ve işleyişini bilme

2- Empatik iletişim kurabilme 

3- İletişimde etiğin temel bilgilerine hakim olma

4- Bireysel etik, görev etiği ve meslek etiği anlayışını benimseme 

5- İletişim engellerini aşma yollarını öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İletişimin temel öğeleri
2. Hafta İşleyiş açısından iletişim
3. Hafta İletişim sistemleri, biçimsel iletişim, yukarıdan aşağıya doğru iletişim, yatay iletişim, çapraz iletişim, örgüt dışı iletişim
4. Hafta Gruplar ve örgütler arasındaki iletişim
5. Hafta Gruplar ve örgütler arasındaki iletişim
6. Hafta İletişim engelleri, iletişimi aksatıcı engeller, kişisel engellerden kaynaklanan kısıtlamalar, kesintilerden kaynaklanan kısıtlamalar, dil ve anlatım
7. Hafta ARASINAV
8. Hafta Sözel iletişim, etkili konuşma teknikleri, dinleme teknikleri, empatik etkileşim
9. Hafta Sözsüz iletişim, sözsüz iletişimin öğeleri, beden dili, mekanın kullanımı, beden dilinin sınıflandırılması. Yazılı iletişim, iş yaşamında kullanılan y
10. Hafta İletişimde bilgi teknolojileri ve bilgi toplumunda iletişim Etiği
11. Hafta Etiğin kavramsal açılımı, İletişim ve etik ilişkisi
12. Hafta İletişimde etik ilke ve kurallarının belirlenmesi
13. Hafta Disiplinler arası ilişkiler bağlamında etik
14. Hafta Yarı yıl sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 3 3 4 4 5
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 4 4 3 5 4
PY3) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 4 3 5 4 3
PY4) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 4 3 5 2 3
PY5) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak. 3 4 5 5 4
PY6) Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak. 4 4 5 2 3
PY7) Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. 3 4 5 4 5
PY8) Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek 4 3 3 5 4
PY9) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 3 4 5 4 5
PY10) İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak 5 4 4 4 3
PY11) Düşüncelerini, Türkçe’nin kurallarına uygun, yazılı, sözlü olarak açık ve öz biçimde ifade edebilme ve iletişim kurma becerisi kazandırmak. 5 4 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 6 6
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 32
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri