RTV 114

Kurgu Teknikleri

Dersin Adı: RTV 114 Kurgu Teknikleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı MEGEP, Literatür yayınları kurgu yöntemleri (Jane BARNWELL)
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; değişik türde yapımların kurgusunu yapmak ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır.
Dersin Özeti

Kurgu teknikleri ve ilkelerini uygulamak

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Görüntü Üzerinde Efekt Uygulayabilme 

2) Görsel Etkiyi Artıran Unsurları Belirleme

3) Canlı Yayında Kurgu Yapabilme

4) Banttan Yayınlanan Programları Kurgulama

5) Haber Kurgusu Yapabilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kurgu Nedir
2. Hafta Görüntü Üzeri Efektleri
3. Hafta Görüntü Geçiş Türleri ve Etkileri
4. Hafta Görsel Etkiyi Artırma Yöntemleri
5. Hafta Kurgu Estetiği İlkeleri
6. Hafta Canlı Yayınlanan Programların Kurgusu
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Banttan Yayınlanan Programların Kurgusu
9. Hafta Tanıtım Kurgusu
10. Hafta Haber Kurgusunda Kullanılan Görsel ve İşitsel Malzemeler
11. Hafta Haber Kurgusunda Yazı
12. Hafta Haber Kurgusu
13. Hafta Kurgunun Bitirilmesi
14. Hafta Yıl Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 3 4 3 4 4
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 5 4 3 4 5
PY3) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 3 4 5 3 4
PY4) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak. 3 3 5 4 3
PY5) Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. 3 3 5 4 4
PY6) Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek 3 5 5 4 4
PY7) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 5 3 3 4 4
PY8) Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak 2 5 4 4 3
PY9) İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak 4 4 3 3 5
PY10) Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak. 5 4 4 5 3
PY11) Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. 3 4 5 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 5 5 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 7 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 10 5 15
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri