RTV 108

Çağdaş Sanat Akımları

Dersin Adı: RTV 108 Çağdaş Sanat Akımları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kaynakların desteği ile hazırlanan ders notlar
Yardımcı Ders Kitabı Adnan Turani, ÇAGDAS SANAT FELSEFESI, Remzi Kitabevi Norbert Lynton, MODERN SANATIN ÖYKÜSÜ, Remzi Kitabevi Michel Ragon, MODERN SANAT, Hayalbaz Yayinlari Semra Germener, 1960 SONRASI SANAT, Kabalci Yayinevi
Dersin Amacı Modern ve çagdas sanatlar konusunu 19. ve 20. yüzyillardaki sanat akimlari üzerinden açiklamaktir.
Dersin Özeti

Modern Sanat Nedir? Çagdas Sanat nedir?, Yönetim Düzenleriyle Sanat Yapiti Arasindaki Iliskiler, Devlet Kuramamis Toplumlar Dönemi Monarsik Yönetimli Toplumlar Dönemi, Demokratik - Parlamenter Yönetimli Toplumlar Dönemi, Bilimsel Arastirmalarin Sanatta Agirlik Kazandigi Dönem, Çagdas Resim ve Heykeli Gelistiren Akimlar, Empresyonizm (Izlenimcilik), Neo - Empresyonizm, Post - Empresyonizm, Expresyon izm, Çagdas Sanatta Nesnenin Parçalanmasini Gerektiren Etkenler, Postmodern Sanat – Pop Art - Andy Warhol, Soyut Sanattan Somut Sanata Geçis: Montaj Sanati

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Modern ve çagdas sanat kavramlarini betimler.

2. Yönetim düzenleriyle sanat yapiti arasindaki iliskileri saptar.

3. Bilimsel arastirmalarin çagdas sanatin gelisimine etkilerini açiklar.

4. Neo empresyonizm ve post - empresyonizmi betimler.

5. Expresyonizmin çagdas sanat dilinde meydana getirdigi degisimleri degerlendirir.

6. Çagdas sanatta soyut ve figürsüz iliskisini açiklar

. 7. Soyut sanattan somut sanata geçis asamasinda montaj sanatini açiklar.

8. Postmodern sanat ve Pop Art’i betimler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Modern Sanat Nedir? Çagdas Sanat nedir?
2. Hafta Yönetim Düzenleriyle Sanat Yapiti Arasindaki Iliskiler
3. Hafta Devlet Kuramamis Toplumlar Dönemi
4. Hafta Monarsik Yönetimli Toplumlar Dönemi
5. Hafta Demokratik - Parlamenter Yönetimli Toplumlar Dönemi
6. Hafta Bilimsel Arastirmalarin Sanatta Agirlik Kazandigi Dönem
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Empresyonizm
9. Hafta Neo - Empresyonizm , Post - Empresyonizm
10. Hafta Bilinç Altindan Bilinç Üstüne Çikis: Expresyonizm
11. Hafta Çagdas Sanatta Nesnenin Parçalanmasini Gerektiren Etkenler
12. Hafta Postmodern Sanat – Pop Art - Andy Warhol
13. Hafta Soyut Sanattan Somut Sanata Geçis: Montaj Sanati
14. Hafta Yarı Yıl Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 3 2 2 3 2
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 2 2 2 3 2
PY3) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 2 2 3 3 2
PY4) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 2 2 3 3 3
PY5) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak. 2 3 3 2 2
PY6) Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak. 4 4 5 4 5
PY7) Sanat ve estetik konusunda birikim yaratmak. 4 5 5 4 5
PY8) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 2 2 2 2 2
PY9) İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak 3 3 3 2 3
PY10) Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak. 2 2 3 3 2
PY11) Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. 2 2 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 5 22
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 10 5 15
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri