RTV 102

Temel Fotoğrafçılık

Dersin Adı: RTV 102 Temel Fotoğrafçılık
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı National Geographic Fotoğraf Eğitimi CD`si, İnternet, megep
Yardımcı Ders Kitabı ijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler, Özer Kanburoğlu
Dersin Amacı Öğrencinin temel fotoğrafçılık konusunda yeterlilik kazanmasını sağlamaktır
Dersin Özeti

Dijital fotoğraf kamerasının yapısı, çalışma mantığı, enstantane, diyafram, pozlama, ISO değerleri, AWB dengesi, Kelvın derecesi, Lens türleri, iç ve dış mekan çekim sorunları, yapay ve doğal ışık karakterleri, kadraj kuralları, kompozisyon, ana fikir ve sosyolojik anlamda fotoğrafın etkisi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- Fotoğraf

2- Fotoğraf Makineleri

3- Fotoğraf Çekim Teknikleri

4- Fotoğrafla Hikaye

5- Fotoğraf Düzenleme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fotoğrafta kompozisyon
2. Hafta Fotoğrafçılıkta altın kurallar
3. Hafta Fotoğraf Makineleri
4. Hafta Fotoğraf Makineleri
5. Hafta Çekim Teknikleri
6. Hafta Çekim Teknikleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Fotoğrafla Hikaye
9. Hafta Diyafram, Enstantane, iso
10. Hafta Diyafram, Enstantane, iso
11. Hafta Diyafram, Enstantane, iso
12. Hafta Fotoğraf düzenleme
13. Hafta Dijital Fotoğrafçılık
14. Hafta Yarı yıl sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 4 5 4 4 5
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 3 4 5 4 5
PY3) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 4 5 4 3 5
PY4) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 4 4 3 4 5
PY5) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak. 5 4 3 4 3
PY6) Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak. 5 4 3 5 4
PY7) Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak. 5 4 5 5 4
PY8) Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. 4 5 4 1 1
PY9) Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak 4 3 4 5 5
PY10) İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak 4 5 3 5 4
PY11) Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. 4 5 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 15 55
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 9 17 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 14 12 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri