RTV 201

Sinema Tarihi

Dersin Adı: RTV 201 Sinema Tarihi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Selçuk SARIKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Esra, Biryıldız, Sinemada Akımlar, Beta Yay., İstanbul, 2009.
Yardımcı Ders Kitabı Geoffrey Nowell Smith, Dünya Sİnema Tarihi, Kabalcı, İstanbul, 2003.
Dersin Amacı Dersin temel amacı, sinema alanında ilerlemeyi düşünen öğrencilere gerekli sinema tarihi bilgisinin edindirilmesi; öğrencilerin sinemanın doğuşundan bu yana geçirdiği değişimleri gözlemlemelerine yardımcı olunması ve sinemanın tarihin farklı dönemlerinde, farklı toplumsal yapılar ve teknolojik gelişmelerle nasıl şekillendiğinin bilincine vardırılmasıdır
Dersin Özeti

Sinemanın keşfini hazırlayan buluş ve süreçler ile sinema tarihinin başlangıcından günümüze dek anlaşılması, izlenmesi, tartışılması ile dünya sinemasının gelişimi boyunca ortaya çıkan belli başlı sinema akımları ve sinema tarihinde önemli dönüm noktaları dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Sinema tarihi bilinci kazanacak

2)Ülke sinemalarını çözümleyecek

3) Sinemayı diğer disiplinlerle ilişkilendirecek

4) Çağdaş ve klasik eserleri yorumlayacak

5) Soyut düşünmeyi geliştirecek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Açılış dersi. Sinema Tarihine Genel Bakış ve çeşitli tarihleme yöntemlerinin tartışılması.
2. Hafta Sinemanın tartışılması.
3. Hafta Film Gösterimi ve filmin tartışılması.
4. Hafta İngiliz Sinemasının tartışılması.
5. Hafta Asya Sinemasının tartışılması.
6. Hafta Avrupa Sinemasının tartışılması.
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta ABD Sinemasının tartışılması.
9. Hafta ABD Sinemasının tartışılması.
10. Hafta Film gösterimi ve filmin tartışılması.
11. Hafta Türk Sinemasına Giriş
12. Hafta Türk Sinemasının tartışılması.
13. Hafta Yeşilçam ve günümüz Türk sineması
14. Hafta Yarı yıl sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak. 5 4 5 4 4
PY2) Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek 4 5 3 4 5
PY3) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 3 5 4 5 3
PY4) Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak 5 4 4 4 3
PY5) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak. 4 5 5 3 4
PY6) Sanat ve estetik konusunda birikim yaratmak. 5 4 5 3 4
PY7) Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. 3 4 4 5 5
PY8) Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek 2 5 3 3 5
PY9) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak 4 5 5 5 4
PY10) Düşüncelerini, Türkçe’nin kurallarına uygun, yazılı, sözlü olarak açık ve öz biçimde ifade edebilme ve iletişim kurma becerisi kazandırmak. 4 3 4 5 4
PY11) Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. 3 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 1 0 7 7
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 20 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 20 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri