RTM 208

Not Alma Teknikleri

Dersin Adı: RTM 208 Not Alma Teknikleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı О.С. САЧАВА ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ СКОРОПИСЬ: ТЕОРИ
Yardımcı Ders Kitabı Gillies, Andrew. (2005). NoteTaking for Consecutive Interpreting: A Short Course. Saint Jerome Publications. Chapter 2; Güncel görselişitsel kaynaklar, konuşma metinleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin farklı İlişkiler konularını içeren makalelerin planını, özetini yapabilmeleri ve dinledikleri bir konuyu not alabilmeleri sağlamaktır.Sözlü çeviri için dinleme ve not alma becerilerini geliştirmek ve alınan notlardaki bilgileri kaynak dilde aktarmak; ve bu bilgileri erek dilde özet halinde ifade etmek
Dersin Özeti

Bu derste öğrenciler sözlü çeviri derslerine hazırlık yaparlar. Öğrenciler gerçek bağlamlarda kaydedilmiş metinleri işitsel ve görsel formatta izleyerek ve dinleyerek aldıkları notlara ve hafızalarında kalan bilgilere dayanarak dinlediklerini kaynak dilde tekrar aktarırlar ve erek dilde özetleyerek tekrar ifade ederler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sözlü metinlerle not alma tekniği geliştirilir.

2. Sözlü metinlerde öğrencilerin dinlediklerini akıcı bir şekilde not alabilmeleri için “Prise de Note” (Not Alma)  tekniği geliştirilir.

3. Güncel makale ve metinler incelenip planları çıkarılır.

4. Güncel makale ve metinlerin belirtilen kelime sayısına göre özetleri çıkarılır.

5.Nota Allmış metinleri örnek metinlerle karşılaştırır.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sözlü Çeviride Dinleme ve Not Alma
2. Hafta Not Alma Becerilerine Giriş
3. Hafta Genel Dinleme Etkinlikleri. Fikirleri Tanıma ve Bölme
4. Hafta Genel Dinleme Etkinlikleri. Notlara Başlama
5. Hafta İsimler ve Rakamları Not Alma.
6. Hafta Genel Dinleme Etkinlikleri. Bağlaçlar. Küçük Sınav.
7. Hafta Genel Dinleme Etkinlikleri. İmgeler
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Not Almada İnce Ayar. Güncel haberler, “podcast” ve videolar Genel Dinleme Etkinlikleri.
10. Hafta Genel Dinleme Etkinlikleri. Özetleyerek Çeviriye Giriş. Güncel haberler, “podcast” ve videolar
11. Hafta Genel Dinleme Etkinlikleri. Özetleyerek Çeviriye Giriş. Güncel haberler, “podcast” ve videolar
12. Hafta Genel Dinleme Etkinlikleri. Özetleyerek Çeviriye Giriş. Güncel haberler, “podcast” ve videolar
13. Hafta Genel Dinleme Etkinlikleri. Özetleyerek Çeviriye Giriş. Güncel haberler, “podcast” ve videolar
14. Hafta Genel Dinleme Etkinlikleri. Özetleyerek Çeviriye Giriş. Güncel haberler, “podcast” ve videolar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 5 5 5 5 5
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 4 4 4 4 4
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4 4 4 4 4
PY9) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 4 4 4 4 4
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 2 20
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri