RMT 411

Siyaset Bilimi ve Hukuk Metinleri Çevirisi

Dersin Adı: RMT 411 Siyaset Bilimi ve Hukuk Metinleri Çevirisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Княжева Е.А. Предварительный анализ специ
Yardımcı Ders Kitabı ПРАКТИКУМ ПО ПЕРЕВОДУ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТО
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimler alanında sözcük dağarcıklarını genişletmek ve Türkçe ve Rusça yazılmış metinlerde yer alan bazı normlara ilişkin farkındalık kazandırmaktır. Uluslararası siyaset, sanat, turizm, arkeoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe alanlarından seçilen değişik İngilizce metinleri okuyan öğrenciler, paralel
Dersin Özeti

Uluslararası ilişkilerle ilgili olarak, ders öğrencilerin siyaset dili geliştirmesine ve böylece siyaset metinleri çevirmesine yardımcı olmayı hedefler. Hukukla ilgili olarak ise, bu ders öğrencileri hukuk çevirisine ilişkin uzmanlaşma alanı ile tanıştırmaktadır. Ders, öğrencilerin hem Türkçe’de hem İngilizce’de hukukta kullanılan temel kavramları anlamasına ve sözleşmeler ve kanunlar gibi çeşitli türdeki hukuki metinleri çevirmesine yardımcı olur

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler

1.  uluslararası ilişkiler ve hukuk metinlerinin dilsel ve dil dışı çözümlerini yapacak,

2. terimce ve kavram düzeyinde uluslararası ilişkiler ve hukuk metinlerini inceleyecek, •

3. hukuk ve uluslararası ilişkiler metinlerini çevirmek amaçlı dil çalışmaları ve kavramsal çalışmalar yürütecek

4.  hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarına özgü dil kullanımları hakkında farkındalık yaratacak, 

5. hukuk ve uluslararası ilişkiler metinlerini kabul edilebilir ve işlevsel amaçlı olarak Rusça – Türkçe dil çifti içinde çevirme becerileri geliştirecektir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Metin türü bağlamında dil çalışması; Kuramsal araştırma
2. Hafta Metin türü bağlamında dil çalışması; Kuramsal araştırma
3. Hafta Uluslararası İlişkilerde çeviri amaçlı temel kavramlar ve metin türü özellikleri
4. Hafta Hukuk alanında temel kavramlar
5. Hafta Hukuk alanında metin türü özellikleri
6. Hafta Siyaset alanında temel kavramlar
7. Hafta Siyaset alanında metin türü özellikleri
8. Hafta Terimce ve özel dil kullanımı
9. Hafta Terimce ve özel dil kullanımı
10. Hafta Hukuk Çevirisi
11. Hafta Hukuk Çevirisi
12. Hafta Siyasi bilimler Çevirisi
13. Hafta Siyasi bilimler Çevirisi
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 4 4 2 4
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 4 4 3 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 4 5 5 5 4
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 4 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 3 4 4 4 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 4 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3 3 4 4 4
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 4 4 3 4 5
PY10) Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 4 5 5 5 4
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 6 0 2 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri