RMT 410

Bitirme Projesi

Dersin Adı: RMT 410 Bitirme Projesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 8
Kredi Değeri 6
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 8
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Акимова, Елена Юрьевна Основы научной раб
Yardımcı Ders Kitabı 1. Perez, C. R. (2002), “Translation and Project Management”, Translation Journal. 2.Веселков Ф. С. Методическое п
Dersin Amacı Bu dersin amacı Öğrencilerin proje yönetimi ve yerelleştirme alanında kullanılan yazılım ve elektronik kaynakların kullanımına dair bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Özeti

Proje dersi, öğrencinin mezuniyet aşamasında 4 yıllık eğitiminden edindiği yetkinliği sergileyebileceği ve öğretim görevlilerinin bu sonucu somut olarak denetleyebilecekleri ve değerlendirebilecekleri Proje Sınavına hazırlık olarak düşünülmüştür. Öğrenciye bu amaçla seçtiği alanda bir konu belirleyerek araştırmalarını yapmasında, kaynak oluşturma, inceleme ve sağladığı birikimi elemede yardımcı olunur. Daha önce yapılmış tez örnekleri incelenerek tez yazma ve bu yönde araştırma yapma yöntemleri aktarılır.Bu dersin amacı profesyonel çevirmenlik yaşamında çeviri işletmelerinin proje yönetim araçlarını ve kullanılan teknolojik donanımların ve yerelleştirme faaliyetlerinde kullanılan yazılı, yöntem ve ağların uygulama yoluyla tanıtılmasıdır. Öğrencilerin proje yönetimi ve yerelleştirme alanında kullanılan yazılım ve elektronik kaynakların kullanımına dair bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen 

1. Öğrenciler nasıl proje planlayıp uygulamayı öğrenirler.

2. Öğrenciler maliyet, ekip ve kalite yönetimi konularında temel bilgileri edinirler.

3. Öğrenciler yerelleştirme ve masaüstü yayıncılığını öğrenip bu konuda tecrübe kazanırlar.

4. Öğrenciler çeviri becerilerini teknolojik araçlarla nasıl bütünleştirebileceklerini öğrenirler.

5. Öğrencilerin çeviri proje yönetimi araçları konusundaki farkındalıkları artar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Proje yönetimi ve yerelleştirmeye giriş
2. Hafta Proje yönetimi ve yerelleştirmenin temel hususları
3. Hafta Çeviri projesinde iş akışı ve görev dağılımı
4. Hafta Proje yöneticilerinin ve ekip üyelerinin sorumluluk ve görevleri
5. Hafta Yerelleştirme ve uygulama alanları
6. Hafta Makine çevirisi ve yerelleştirme
7. Hafta Proje yönetimi araç ve veritabanları ile terminoloji veri tabanlarının kullanımı
8. Hafta Yerelleştirme ve masaüstü yayıncılığı
9. Hafta Sınıf içi proje çalışması
10. Hafta Sınıf içi proje çalışması
11. Hafta Çeviri şirketine ziyaret
12. Hafta Proje sunumları
13. Hafta Proje sunumları
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 4 4 3 3 4
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 3 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 3 3 4 3 3
PY4) Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi 4 4 3 3 3
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 4 4 4 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 4 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4 3 4 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 4 4 5 5 5
PY10) Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 4 3 3 4 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 10 0 50
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 5 0 25 125
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 0 9 9
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 240
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri