RMT 409

Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi

Dersin Adı: RMT 409 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Dış Ticaret Terimleri Sözlüğü; Tr – Eng, Eng – Tr; Esat TÜZE
Yardımcı Ders Kitabı Русско-турецкий словарь политических, эк
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ekonomi, işletme, bankacılık, ticaret, sigorta ve ticaret hukuku konusundaki teknik terimlere özel önem vererek iş dünyası dilinin metinsel özelliklerine göre çevirisini öğretmektir.
Dersin Özeti Ekonomi, ticaret ve bankacılık ile ilgili metinlerdekişekil, üslup ve ifade; örnek çeviriler, yeni kelimedağarcığı çalışması ve ekonomik dilin incelemesi.
Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

 1. Metinlerin dilbilimsel ve dil dışı çözümlerini yapmayı öğrenecek. 

2.  Metinlerin terminolojisini ve kavramlarını öğrenecek, • çeviri amaçlı dil çalışmaları yürütecek.

3. Çeviri becerilerini geliştirecek.

4. Ekonomi ve ticaret metinlerinin çevirisi yoluyla uygulamalı dilbilimin teorik bilgilerini uygulayacak.

5. Ekonomi ve ticaret metinlerini kabul edilebilir ve işlevsel amaçlı olarak Rusça – Türkçe dil çifti içinde çeviri becerileri geliştirecek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders programı, şartlar, derse giriş ve dersin amacı
2. Hafta Ekonomi metinlerinin çevirisi hakkındaki bir makalenin incelenmesi
3. Hafta Ticari metinlerinin çevirisi hakkındaki bir makalenin incelenmesi
4. Hafta Rusça’dan Türkçe’ye Örnek Çeviriler
5. Hafta Rusça’dan Türkçe’ye Örnek Çeviriler
6. Hafta Türkçe’den Rusça’ya Örnek Çeviriler
7. Hafta Sermaye oluşumu hakkında metinlerin çevirileri
8. Hafta Ticari oluşumu hakkında metinlerin çevirileri
9. Hafta Mali politika ve büyüme hakkındaki metinlerin çevirisi
10. Hafta Açık bütçe finansmanının vasıtaları hakkında metnin çevirisi
11. Hafta Avrasya Borsaları Federasyonu hakkında metnin çeviris
12. Hafta Moskova Borsası hakkında metnin çevirisi
13. Hafta İstanbul Borsası hakkında metnin çevirisi
14. Hafta Para arzını kontrol etmeye ilişkin araçlar hakkında bir metnin çevirisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 4 4 4 4
PY2) Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. 4 4 4 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 4 4 4 4 5
PY4) Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi 5 5 5 5 5
PY5) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, çeviri programları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi. 5 4 5 5 5
PY6) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni. 5 5 5 5 5
PY7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; Rusça’da akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisi. 5 4 5 5 2
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 3 4 4 4 4
PY9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 4 5 4 3 3
PY10) Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları konularında bilinç; mütercim tercümanlık uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık. 3 3 3 4 4
PY11) Rusça tercümei alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 6 0 5 30
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 0 5 50
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 4 14
Yari Yılsonu sınavı 1 10 4 14
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri