RMT 408

Düzeltmenlik ve Son Okuma

Dersin Adı: RMT 408 Düzeltmenlik ve Son Okuma
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme,
Önerilen Ders Kitabı Морозова, В. А. Редактирование. Общий курс / В.
Yardımcı Ders Kitabı Чуковская Л.К. В лаборатории редактора Арх
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilere metin düzeltme, gerek kendi çevirdikleri metinleri gerek başkaları tarafından yazılan metinlere düzeltme konusunda bilgi vermek ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Bu dersin temel amacı öğrencilere metin düzeltme, gerek kendi çevirdikleri metinleri gerek başkaları tarafından yazılan metinlere düzeltme konusunda bilgi vermek ve beceri kazandırmaktır. Bu ders hem kuramsal hem uygulama temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Derste, metin düzeltme, son okuma, yeniden kaleme alma, düzeltme şekilleri gibi çeşitli konular ele alınacaktır ve ders sırasında belirli düzeltme teknikleri uygulamalı olarak örnek metin üzerinde uygulanacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Yazmanın zorluklarını saptar.

2. Bir editörün görevlerini ayrıntılı biçimde açıklar.

3.Düzeltmenlik türlerini ayırt eder.

4. Son okuma kavramını açıklar.

5. Düzeltmenlik parametrelerini açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içerik, uygulama ve değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. Düzeltmenlik ve Son Okuma neden gerekli Yazmanın zorlukları. Düzeltmenlik ve Son Okumanın kısıtları.
2. Hafta Editörün İşi Editörün görevleri. Düzeltmenlik, yeniden yazma, uyarlama.
3. Hafta Çeviri esnasında zihinsel düzeltme. Düzeltmenlik ve düzeltmenlik sürecinin dereceleri.
4. Hafta Yeniden Kaleme Alma Kurallar. Yayınevi kılavuzu. Yazım ve basım hataları. Sözdizimi.
5. Hafta Noktalama. Kullanım. Alıştırmalar.
6. Hafta Biçemsel Düzeltmenlik Okur odaklı dil seçimi. Okunabilirlik – anlaşılırlık. Alıştırmalar.
7. Hafta Yapısal Düzeltmenlik. Metnin fiziki yapısı. Düzyazı sorunları. Alıştırmalar.
8. Hafta İçerik Düzeltmenliği . Makro düzeyde düzeltmenlik. Olgusal hatalar. Mantıksal hatalar. Matematiksel hatalar. Alıştırmalar.
9. Hafta Tutarlılık Denetimi .Tutarlılık dereceleri. Aşırı Tutarlılık. Alıştırmalar.
10. Hafta Son Okuma Biçemsel Son Okuma. Yapısal Son Okuma. Alıştırmalar.
11. Hafta Düzeltmenin Görevleri. Yeniden gözden geçirme, kalite kontrol. Okur, yazar, çevirmen ve müşteri çıkarlarının dengede tutulması. Düzeltmenlik ve editörlük.
12. Hafta Düzeltmenlik parametreleri. Doğruluk, eksiksizlik. Mantık ve olgular. Mekanizmalar.
13. Hafta Düzeltme ve Öz-düzeltme. Başkalarının işini düzeltme.
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 4 3 4 3 4
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 3 5 5 4
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 4 4 4 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 3 4 4 4
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 4 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 1 1 1 1 1
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 4 4 4 4 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 4 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 4 4 4 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 14 0 6 64
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 2 16
Yari Yılsonu sınavı 1 14 2 16
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri