RMT 405

Görsel-İşitsel Çeviri

Dersin Adı: RMT 405 Görsel-İşitsel Çeviri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Deney, Proje
Önerilen Ders Kitabı Çevirinin ABC’si, 2014 Şehnaz Tahir Gürçağlar /Ders Notu
Yardımcı Ders Kitabı Çeşitli metin ve makaleler. Öğretim görevlisinin ders notları.
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere, profesyonel çalışma ortamı koşullarında, Rusça-Türkçe altyazı çevirisi deneyimi kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Uygulama ağırlıklı olan bu dersin amacı, öğrencilere, profesyonel çalışma ortamı koşullarında, Rusça-Türkçe altyazı çevirisi deneyimi kazandırmaktır. Makaleler, ders anlatımları ve dijital altyazı programı örneklemesi aracılığı ile, öğrenciler altyazı çevirisi normlarını ve teknik özellikleri öğrenirler. Ayrıca, altyazı aracılığı ile kültürel değer aktarımı ve görsel-işitsel çeviride yeterlilik ve kabul edilebilirlik gibi kavramlar üzerine okumalar ve tartışmalar da yapılır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Altyazı çevirisi ile ilgili temel terim ve kavramları öğrenir

2. Altyazı çevirisi sürecinin çeşitli aşamaları hakkında bilgiye sahip olacaktır

3. İyi nitelikli altyazı çevirisi yapacak donanıma sahip olacaktır

4. Farklı türlerde, farklı konular işleyen görsel işitsel kaynaklarla ilgili metinleri çözümleyebilecek ve bunlar için anlamlı ve uygun çeviri metinler üretebilecektir.

5. Çeviri sürecinde, araştırma yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilecektir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Altyazı ve dublaj çevirisi normları ve tekniklerini öğrenme
2. Hafta Altyazı ve dublaj çevirisi normları ve tekniklerini öğrenme
3. Hafta Altyazı ve dublaj çevirisi normları ve tekniklerini öğrenme
4. Hafta Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça örnek makaleleri inceleyerek, çeviri yapma
5. Hafta Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça örnek makaleleri inceleyerek, çeviri yapma
6. Hafta Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça örnek makaleleri inceleyerek, çeviri yapma
7. Hafta Görsel-işitsel çeviri uygulamaları yapma
8. Hafta Görsel-işitsel çeviri uygulamaları yapma
9. Hafta Görsel-işitsel çeviri uygulamaları yapma
10. Hafta Görsel-işitsel çeviri uygulamaları yapma
11. Hafta Görsel-işitsel çeviri cümleleri ve metinlerini inceleme
12. Hafta Görsel-işitsel çeviri cümleleri ve metinlerini inceleme
13. Hafta Altyazı ve dublaj çevirisi için yeterlilikleri edinme için çalışmalar yapma
14. Hafta Genel Tekrar.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 4 4 4 4 4
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 5 5 5 5 5
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 4 4 4 4 4
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4 4 4 4 4
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 3 3 3 3 3
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri