RMT 404

Eşzamanlı Çeviri II

Dersin Adı: RMT 404 Eşzamanlı Çeviri II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Eşzamanlı Çeviri I
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Muhtelif konferansların konuşma özetleri Conference Interpreting Explained, Interpretation Techniques and Exercises, Konferanslardan Power Point Sunumlar
Yardımcı Ders Kitabı Sözlükler, referans siteler vs. dahil olmak üzere muhtelif çevrim içi kaynaklar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin edinmiş oldukları sözlü çeviri becerilerini gerçek konferans ortamında geliştirilmelerini sağlamaktır. Konferansa psikolojik olarak hazırlanmalarını, kendilerine güvenmelerini sağlamaktır.
Dersin Özeti

 

Öğrenciler okul içinde ve dışında gerçek konferanslara katılacaklardır. Konferanslar sırasında duruma göre dinleyici olarak katılıp, yapılan çeviriyi dinleyerek not almaları ve/veya hocalarının gözetiminde kör kabinde çeviri yapmaları ve/veya kısa süreli gerçek çeviri yapmaları beklenecektir.
.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Konferans öncesi konuyla ilgili hazırlık yapabilecektir.

2. Uzun saatler çeviri yapabilme kabiliyetini geliştirebilecektir.

3. Eşzamanlı çeviri ekipmanını ustalıkla kullanabilecektir.

4. Profesyonel ortamda görevinin gerektiği şekilde davranabilecektir.

5. Konferans sırasında konuşmacının hızı, sunum ekranının uzaklığı, ekipman arızası gibi karşılaşılan güçlükleri nasıl halledeceğini bilebilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Teorik bilgi:Konferans öncesi nasıl hazırlık yapılırKabin adabı
2. Hafta Konferans ortamında eşzamanlı çeviri alıştırması
3. Hafta Konferans ortamında eşzamanlı çeviri alıştırması
4. Hafta Finans Çevirisi ortamında eşzamanlı çeviri alıştırması
5. Hafta Pazarlama Çevirisi ortamında eşzamanlı çeviri alıştırması
6. Hafta Teknik Çeviriler ortamında eşzamanlı çeviri alıştırması
7. Hafta Kişisel Gelişim Çevirisi ortamında eşzamanlı çeviri alıştırması
8. Hafta Sınav
9. Hafta Konferans Ziyareti
10. Hafta Uluslararası İilşkiler Çevirisi ortamında eşzamanlı çeviri alıştırması
11. Hafta Konferans ortamında eşzamanlı çeviri alıştırması
12. Hafta Bilişim Teknlojileri Çevirisi ortamında eşzamanlı çeviri alıştırması
13. Hafta Konferans ortamında eşzamanlı çeviri alıştırması
14. Hafta Konferans ortamında eşzamanlı çeviri alıştırması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 4 4 4 4 4
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 5 5 5 5 5
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 4 4 4 4 4
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 4 4 4 4 4
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 4 4 4 4 4
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 7 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri