RMT 403

Çeviride Araştırma Araçları ve Teknoloji

Dersin Adı: RMT 403 Çeviride Araştırma Araçları ve Teknoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Latıshev L.K.2008. Tehnologiya perevoda. Moskova: Akademiya Yayınevi. Marchuk U.N. 2010. Modeli perevoda. Moskova: Akademiya Yayınevi. O`Hagan, M. & Ashworth, D. (2002). Translation-mediated Communication in a Digital World: Facing the Challenges of Globa
Yardımcı Ders Kitabı Derste kullanılan araç, gereç ve yazılımlar Çeşitli basılı ve elektronik başvuru kaynakları, internet
Dersin Amacı Bu dersin amacı çeviribilim alanında araştırma yapmak ve çeviri amacıyla bilgiye ulaşmak için gereken temel kavramları, yöntemleri ve elektronik araçları tanıtmaktır
Dersin Özeti

Çeviri teknolojilerine ve bilgisayar destekli çeviri (BDÇ/CAT)) araçlarının kullanımına giriş. Çeviri bellek araçları ve çeviride kalite güvencesi konularına özellikle vurgu yapılacaktır. Öğrencilerin uygulama yaparak öğrenmeleri esastır. Çeviribilim alanında araştırma yapmak ve çeviri amacıyla bilgiye ulaşmak için gereken temel kavramları, yöntemleri ve elektronik araçları tanıtmaktır

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Alanında öz güveni yüksek,akademik anlamda etkin ve yetkin olup Rus dili Mütercim-Terçümanlık hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2. Farklı metin türlerinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri yapabilmek için çeviri amacıyla bilgiye ulaşmak bilgiye sahiptir.

3. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme yetisiyle bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve kendini her ortamda ifade eder.

4. Rusça ile ulusal/yerel diller arasında kültür ve iletişim uzmanı olarak görev yapacak çevirmenlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

 5. Gereken temel kavramları, yöntemleri ve elektronik araçlara ulaşmak bilgiye sahibtir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içerik, uygulama ve değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması Çeviribilimde araştırma alanları
2. Hafta Araştırma planı hazırlama
3. Hafta Çeviribilimde kuramsal araştırma modelleri
4. Hafta Çeviribilimde araştırma raporu yazımı (1)
5. Hafta Çeviribilimde araştırma raporu yazımı (2)
6. Hafta Araştırma raporu değerlendirme ölçütleri
7. Hafta Bilişim çağında çeviri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çeviri ve internet
10. Hafta Çeviri aracı olarak elektronik bütünceler
11. Hafta Bilgisayar destekli terim yönetimi
12. Hafta Çeviri bellekleri ve iş akışı
13. Hafta Makine çevirisi
14. Hafta Dil mühendisliği ve yerelleştirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 5 5 5 5 5
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 5 5 5 5 5
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 4 4 4 4 4
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 4 4 4 4 4
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 9 0 6 54
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri