RMT 402

Medya Çevirisi

Dersin Adı: RMT 402 Medya Çevirisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Temel Gazetecilik, Oya Tokgöz, İmge Kitabevi, İstanbul, 1994
Yardımcı Ders Kitabı Basın Sözlüğü, Şenol Zaman, Engin Yayınları, 1995 В. ПУЛЯ Словарь терминов новых мед&
Dersin Amacı Bu der öğrencileri medya metinleri çevirirken göz önüne alınması gereken uygun yaklaşımlar, yöntemler ve amaçlarla tanıştırmayı hedeflemektedir.
Dersin Özeti

Bu ders, öğrencileri medya metinleri çevirirken göz önüne alınması gereken uygun yaklaşımlar, yöntemler ve amaçlarla tanıştırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin; ekonomi, politika, popüler bilim ve yaşam tarzı dergileri gibi geniş bir konu kapsamında seçilmiş metinleri isabetli ve anlamlı bir şekilde analiz edip çevirmeleri için gerekli olan bilgi birikimini ve deneyimini derste edinmeleri beklenmektedir. Medya Çevirisi Idersin amacı,  öncelikle gündelik kullanımdan farklı, kendine özgü işlevsel bir yapıya sahip olan basın dilini, çeşitli iletişim araçlarındaki metin türleri ile ilgili terminolojiyi öğrencilere tanıtmak ve onları bu dilin çevirisini yapabilecek bilgi ve deneyimle donatmaktır. Derste, basın dilinin genel özelliklerinin yanı sıra, bu dilin internet, televizyon, radyo, gazete ve dergi haberciliği gibi alanlarda gösterdiği değişimler anlatılacak, öğrencilerin ekonomi, siyaset, popüler bilim ve magazin alanlarından seçilmiş metinleri çözümlemeleri ve çevirmeleri beklenecektir.

 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Öğrenciler haber başlıklarını, giriş paragraflarını ve haber metinlerini yazmayı öğrenirler

2. Öğrenciler hukuk, suç, politika, bilim ve ekonomi gibi konularda genel bilgilerini artıracak terminoloji çalışması yaparlar.

3. Türkçe ve Rusça haber metinlerini okuma, yazma ve çevirme alıştırması yaparlar.

4. Öğrenciler, Türkçe ve Rusça haber geleneklerinin temel farklılıklarını kavrayacak becerilerle donatılırlar 

5. Öğrenciler meslek etiği konusunda bilgi ve farkındalık sahibi olurlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş, tanışma, gazeteciliğin kısa tarihi, piramit ve tersine piramit modelleri, aşağıdan yukarı – yukarıdan aşağı haber modelleri
2. Hafta Basın dilinin temelleri
3. Hafta Başlıklar: Başlık türleri, Rusçada haber başlıklarının özgün sözdizimi ve terim kullanımı
4. Hafta Başlık alıştırması. Giriş paragrafları, Türkçede ve Rusçada kuralı ve uygulaması
5. Hafta Haber girişi uygulaması, haber metni çözümleme
6. Hafta Sınıf içi alıştırma: Uluslararası suç şebekeleri
7. Hafta Sınıf içi alıştırma: Seçimler ve seçim kampanyaları
8. Hafta Sınıf içi alıştırma: Ekonomi (bütçe tasarısı)
9. Hafta Sınıf içi alıştırma: UPI, AP ve TASS ajanslarından aktüel haberler üzerinde çözümleme ve çeviri çalışmaları
10. Hafta Dergilerin dili: Görsellik – metinsellik
11. Hafta Sınıf içi alıştırma: Gündelik yaşam, moda ve sinema dergileri
12. Hafta Basının güleryüzü: Burçlar, okur mektupları, tavsiye sütunları
13. Hafta Basının güleryüzü: Burçlar, okur mektupları, tavsiye sütunları
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 4 4 3 4 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 4 5 5 5 5
PY4) Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi 4 4 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 4 4 4 5 4
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 6 0 4 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 0 4 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 6 22
Yari Yılsonu sınavı 1 18 8 24
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri