RMT 401

Eşzamanlı Çeviri I

Dersin Adı: RMT 401 Eşzamanlı Çeviri I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Deney, Proje
Önerilen Ders Kitabı Чернов Г.В. Основы синхронного перевода: Уч&#
Yardımcı Ders Kitabı Ширяев А.Ф. Синхронный перевод. - М., 1979.
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencileri eşzamanlı çeviri için başlangıç becerileriyle donatmak, kabinde çalışmaya aşina hale getirmek ve Rusçadan den Türkçe ye basit konuşmaları eşzamanlı olarak çevirebilecek düzeye getirmektir.
Dersin Özeti

Bu dersde öğrencileri eşzamanlı çeviri için başlangıç becerileriyle donatmak, kabinde çalışmaya aşina hale getirmek ve Rusçadan den Türkçe ye basit konuşmaları eşzamanlı olarak çevirebilecek düzeye getirmektir. Notalma becerelerini olu.durmalıdır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1   Sözlü Çeviri konusunda bilgilenir.
2   Farklı konulu konferanslar için sözlü çeviri öncesi gereken ön hazırlıkları araştırmayı ve terimce hazırlığını yapabilir.
3   Eş zamanlı çeviri sırasında çıkabilecek zorlukları edindiği beceri ve bilgilerle çözümleyebilir.
4   Kabin içinde profesyonel tutum sergileyebilir
5   Sözlü çeviride en sık karşılaşılan konular üzerinde genel bilgilenir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Eşzamanlı çeviriye giriş. Bir tercümanın sahip olması gereken bilgi ve yetenekler. Ekipman Kullanımı
2. Hafta Kabin adabı ve müşteri İlişkileri, mesleki etik Hafıza egzersizleri
3. Hafta Uluslar arası ve ulusal sözlü çeviri kurumlarının tanınması Sayı egzersizleri
4. Hafta Simültane çeviri teknikleri. Anlam birimlerini oluşturma. Yeniden formüle etme. Basitleştirme, Atlama, Tahmin Etme. Açımlama
5. Hafta Kısa ve basit cümle çevirileri. Uygulama için konuşma videoları. Transkripsiyon egzersizi
6. Hafta Sınıf içi uygulama. Konuşma konusu: Pazarlama
7. Hafta Sınıf içi uygulama. Konuşma konusu: Kalite
8. Hafta Vize sınavı
9. Hafta Sınıf içi uygulama. Konuşma konusu: Dış Politika
10. Hafta Sınıf içi uygulama. Konuşma konusu: Basın Toplantısı
11. Hafta Sınıf içi uygulama. Konuşma konusu: Mülakat
12. Hafta Sınıf içi uygulama. Konuşma konusu: Ekonomi
13. Hafta Sınıf içi uygulama. Konuşma konusu: Teknoloji
14. Hafta Sınıf içi uygulama. Konuşma konusu: Avrupa Birliği eğitim seminerleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 4 4 4 4 4
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 5 5 5 5 5
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 4 4 4 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 1 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri