RMT 316

Geçmişte Çeviri ve Çevirmenlik

Dersin Adı: RMT 316 Geçmişte Çeviri ve Çevirmenlik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Eruz, Sakine, (2003) Çeviriden Çeviribilime, İstanbul, Multilingual
Yardımcı Ders Kitabı Yücel, Faruk (2007) Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi, Ankara: Dost Yayınevi
Dersin Amacı Amaç, öğrencilerin bütün bu süreci hazırladıkları ödevlerle sorgulamaları ve çevirmenlik mesleğinin 20. yüzyıla gelinceye değin nasıl yol aldığını, ne tür bir çizgi izlediğini öğrenmeleri ve okudukları alanın tarihine sahip çıkmalarını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Derste çeviri etkinliğine çevirmenlik mesleğinin penceresinden bakılır. Gerek Avrupa’da, gerekse Türkiye’de 20. yüzyıla gelinceye değin ‘çevirmenlik’ mesleğinin arka planı saydamlaştırılır.  Bütün bu süreç tarihsel çerçevesi içinde çeviribilimsel olgularla irdelenir. Amaç, öğrencilerin bütün bu süreci hazırladıkları ödevlerle sorgulamaları ve çevirmenlik mesleğinin 20. yüzyıla gelinceye değin nasıl yol aldığını, ne tür bir çizgi izlediğini öğrenmeleri ve okudukları alanın tarihine sahip çıkmalarını sağlamaktır.

 

 
Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Rus ve Türk  çeviri tarihinde çeviri etkinliğinin ilk ortaya çıkışından günümüze gelişimi,

2. Rus ve Türk İmparatorluğu döneminde tercümanlık, Cumhuriyet öncesi ve sonrası çeviri etkinliği,

3. Çevirinin Rus edebiyat, kültür, eğitim ve düşün hayatı üzerine etkileri, çeviri tarihinin en uzun süreli yayınlarından hareketle çeviri etkinliği, çeviribilimsel çalışmalar, çeviribilim süreci, alanın sorunları ve çevirmenlik mesleğine ilişkin tarihsel bilgi edinmeleri sağlanır

4. Dünya’da, özelikle Rusça kaynaklardan hareketle çeviri tarihine art süremli bir yaklaşımla oluşturulan seçkiye göre çevirmen ve kuramcıların çeviri görüş, yaklaşım ve kuram bilgisi edinmeleri sağlanır.

5. Çeviri, tanım, görüş, yaklaşım ve kuramsal çalışmaları, çeviri yöntem ve teknikleri, çeviri sorunları çeviri kuramları hakkında tarihsel bilgi kazandırmak amaçlanır.

 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çeviri tarihi, araştırma alanları ve araştırma soruları
2. Hafta Batı’da Çeviri Etkinliği
3. Hafta Doğu’da Çeviri Etkinliği
4. Hafta Osmanlı İmparatorluğu’nda Çeviri Etkinliği
5. Hafta Tanzimat döneminde Avrupa’dan yapılan çeviriler
6. Hafta Tanzimat döneminde Avrupa’dan yapılan çeviriler
7. Hafta Rusya`da Hıristiyanlığın kabulü ve yazılı çevirinin kaynakları (10 y.y.) Kiev dönemi – orijinal metinlerin serbest çevirisi (9-13 y.y.)
8. Hafta Moskova dönemi. Çevirinin gramer teorisi. Çeviricı Maxim Grek ve Moskova Çeviri Okulu (14-17 y.y. )
9. Hafta Fransızca`dan Kilise Slavca diline ilk çeviriler. 17 -18 y.y. Rusya`sında 4 çevirmen grup.
10. Hafta Çeviri` de Çeviride I. Pyotr dönemi (18 y.y.).
11. Hafta Çeviri` de Katerina dönemi. (19 y.y.).
12. Hafta Çeviri` de Sovyetler dönemi (20 y.y.).
13. Hafta Çeviri` de Yakın tarih (1990 – şimdiye kadar)
14. Hafta Batı’da ve Türkiye’de akademik Çeviri Eğitimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere vakıftır. 4 3 4 4 4
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 3 4 4
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 4 4 4 4 4
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 4 5 5 4
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 3 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 4 5 5 4 4
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 4 4
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4 3 5 4 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 4 5 5 4
PY10) İkinci bir yabancı dili kullanarak Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 5 4 5 3 3
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 2 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri