RMT 312

Çeviri Eleştirisi

Dersin Adı: RMT 312 Çeviri Eleştirisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı N.B. Aksoy, Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi
Yardımcı Ders Kitabı Işın Bengi-Öner, Çeviri Bir Süreçtir Ya Çeviribilim
Dersin Amacı Bu derste temel çeviri eleştirisi kuramcılarının ayrıntılı incelemeleri gerçekleşir
Dersin Özeti

Bu derste temel çeviri eleştirisi kuramcılarının modelleri çerçevesinde ve bu modellerin ayrıntılı incelemelerinin gerçekleşmesi sayesinde özgün ve çeviri metinlerin kuramsal ilkeler doğrultusunda adım adım eleştirilmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması sağlanır

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

• Öğrenciler çeviri eleştirisinin kuramsal ve uygulamalı kısımları hakkında bilgi sahibi olurlar

• Öğrenciler hata avcılığı, hata çözümleme ve betimleyici çeviri eleştirisi arasındaki farkı tanıyacak beceriyi edinirler

• Öğrenciler metinbirimlerin nasıl çözümleneceği, dil oyunlarının ve metinlerin kendine özgü biçemsel niteliklerinin ne şekilde çözümlenip nesnel bir dille betimleneceğini öğrenirler

• Öğrenciler, çevirmen kararlarını  kaydırma sınıflarına göre ayırma alıştırması yaparlar

• Öğrenciler çeviri metinleri  üç aşamalı betimleyici eleştiri modelini kullanmayı ve “iyi/kötü” ya da “doğru/yanlış” gibi  tümüyle öznel yorumlardan kaçınmayı öğrenirler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş, tanışma
2. Hafta Çeviri eleştirisinin günümüzdeki durumu
3. Hafta Deyiş kaydırma kavramı
4. Hafta Deyiş kaydırma saptama çalışması
5. Hafta Betimleyici çeviri eleştirisi modeli. Suat Karantay ve Işın Bengi Öner’in çeviri eleştirisi makaleler
6. Hafta Rusçadan Türkçeye metin çeviri incelenmesi
7. Hafta Sınıf içi alıştırmalar
8. Hafta Türkçeden Rusçaya metin çeviri incelenmesi
9. Hafta Çeviri kuramlarının anlatılması
10. Hafta Aynı metnin farklı çevirilerinin belirlenerek eleştiri ve karşılaştırmalarının sunumu ve değerlendirilmesi
11. Hafta Bireysel eleştiri ve karşılaştırmalarının sunumu ve değerlendirilmesi
12. Hafta Sınıf içi alıştırma: Şiir
13. Hafta Proje konusunun belirlenmesi ve detaylı bilgilendirme
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 3 4 4 4 4
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY4) Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 4 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri