RMT 308

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi

Dersin Adı: RMT 308 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı “Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi”, Prof. Dr. N. Berrin Aksoy
Yardımcı Ders Kitabı Gazete, dergi, magazin ve çeşitli farklı kaynaklardan derlenen çeviri metinleri.
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, sosyal bilimlerin çeşitli dilsel özellikleri ve bunların çeviriye ve terminolojiye etkisi hakkında (kültürel farklılıklar, içerik, sözcük seçimi, metin işlevi, sözdizimsel yapılar, vb. açısından) bilgi elde etmektir. Dersin hedefi, bölüm öğrencilerini sosyal bilimler ve iş yönetiminin çeşitli alanlarında kullanılan uzmanlaş
Dersin Özeti

Öğrencilerin sosyal bilimler alanında sözcük dağarcıklarını genişletmek ve Türkçe ve İngilizce yazılmış metinlerde yer alan bazı normlara ilişkin farkındalık kazandırmaktır. Uluslararası siyaset, sanat, turizm, arkeoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe alanlarından seçilen değişik İngilizce metinleri okuyan öğrenciler, paralel metinler bularak onları Türkçede sözcük seçimi ve metin normları açısından incelemeye yönlendirilirler. Bu ön çalışmaların ardından yapılacak çeviri çalışmaları ile birlikte hem sözcük bilgileri ve anlama becerileri, hem de çeviri becerileri gelişir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: 

1.  sosyal bilimler metinlerinin ayırt edici dilsel özelliklerini incelemesini öğrenmiştir.

2.  belirtilen metin türlerinde kullanılması gereken çeviri yöntemlerini uygulayacak becerileri kazanmıştır.

3. çok sayıda sosyal bilimler metni çevirisi yaparak bilgi ve becerilerini genişletmiştir. 

4. yoğun çeviri çalışmaları sayesinde çeşitli sosyal bilimler alanlarında (tarih, sosyoloji, psikoloji vs.) kullanılan temel terminoloji konusunda bilgilerini genişletmiştir.

5. Rusça ve Türkçe dillerinde sosyal bilimler metinlerini okuma, yazma ve çevirme becerilerini geliştirmiştir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal bilimler alanında yazılmış metinlerin çeviri normlarının öğrenilmesi
2. Hafta Sosyal bilimler alanında yazılmış Rusça metinlerin normalara uygun olarak Türkçeye çevrilmesi
3. Hafta Uluslararası politika ile ilgili metinlerin Türkçeye çevrilmesi
4. Hafta Hukukla ilgili metinlerin Türkçeye çevrilmesi
5. Hafta Uluslararsı ilişkilerle ilgili metinlerin türkçeye çevrilmesi
6. Hafta Sosyoloji ile ilgili metinlerin türkçeye çevrilmesi
7. Hafta Felsefe ile ilgili metinlerin Türkçeye çevrilmesi
8. Hafta Türkçe sosyal bilimler metinlerinin Rusçaya çevrilmesi
9. Hafta Hukukla ilgili metinlerin Rusçaya çevrilmesi
10. Hafta Uluslararsı ilişkilerle ilgili metinlerin Rusçaya çevrilmesi
11. Hafta Sosyoloji ile ilgili metinlerin Rusçaya çevrilmesi
12. Hafta Felsefe ile ilgili metinlerin Rusçaya çevrilmesi
13. Hafta Uluslararsı ilişkilerle ilgili metinlerin Rusçaya çevrilmesi
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 4 4 4 4 4
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri