RMT 307

Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar

Dersin Adı: RMT 307 Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвисти&#
Yardımcı Ders Kitabı В.В. Сдобников, О.В. Петрова. Теория перевода—
Dersin Amacı Dersin temel amacı çeviriyle bilgi arasındaki ilişkinin kurulması ve yeterli ve güvenilir bilgiye ekonomik yoldan nasıl ulaşılabileceği konusunda yöntem bilgisi ve deneyim kazanılmasıdır.
Dersin Özeti

Dersin temel amacı çeviriyle bilgi arasındaki ilişkinin kurulması ve yeterli ve güvenilir bilgiye ekonomik yoldan nasıl ulaşılabileceği konusunda yöntem bilgisi ve deneyim kazanılmasıdır. Öncelikle bilgi düzeyinin çeviriyi nasıl etkilediği ele alınmakta ve çeviri kararlarının neden bilgiye bağlı olduğu değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak nerede bilgi eksiğimizin olduğunun nasıl saptanabileceği üzerinde durulmaktadır. Bütün bunlar yöntemli bir araştırma süreci içinde değerlendirilmektedir. Ayrıca bu dersin sonunda öğrencinin çevirmen üstlendiği çeviriyi tamamlamak için yapacağı araştırma ile çeviri araştırmacısının üst araştırmasını yaparken gözeteceği ve öğrenmesi gereken yöntemler arasındaki yaklaşım farklılığı konusunda bilinçlendirilmesi ve böylece öğrencilerin son sınıfta yapacağı proje çalışması için düşünsel bir altyapı oluşturulması amaçlanır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Çeviri kuramlarının gelişimiyle ilgili bilgileri derinleştirir

2) Çeviri sürecinin dilsel süreç olmadığını kavrar

3) Çeviri kuramlarının temel yaklaşımlarının farkına varır

4) Çeviri kuramına genel bir bakış kazanır

5) Çevirinin bugünkü bakış açılarıyla ilgili algılamasını genişletir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma,derse dair, kurallar, çeviri, çevirmen, çeviri ve etik, mesleki sorumluluk bilinci, kuram nedir, niye gereklidir vd.
2. Hafta Genel Hatlarıyla Çeviri Tarihi (Batı-Doğu-Türkiye)
3. Hafta Genel Hatlarıyla Çeviri Kuramları (yaklaşımları). Başlangıcından 20.yy.a kadar Çeviri Yaklaşımları: Andronicus, Cicero, Horace (2.yy.), Hieronimus (4.yy.),
4. Hafta Çeviri Yaklaşımları: Andronicus, Cicero, Horace (2.yy.), Hieronimus (4.yy.), Dolet (1540), Dryden (17.yy.), Luther (16.yy.), Tytler (1791), Schleiermacher(1813), Humboldt, SCHLEGEL, Goethe
5. Hafta Çeviribilime Doğru: Çevrilebilirlik, Çevrilemezlik, Makine Çevirisi,
6. Hafta Rus tercüme Okulu 9-14 yüzyıllıklarda
7. Hafta Rus tercüme Okulu 14 -19 yüzyıllıklarda
8. Hafta 20-21 yüzyıllıklarda Rus ve Türk tercüme Okulları
9. Hafta Mesleki etik, sorumluluk, haklar üzerinde kısa tartışma.
10. Hafta Çeviri için not alma tekniği(Tr)/ Çeviri için internet araştırması uygulaması:
11. Hafta Yazılı metni sözlü aktarabilme alıştırması (Tr) Çevrilebilirlik, çevrilemezlik üzerine kısa tartışma
12. Hafta Eylem Kuramının çeviriye uygulanmasının tartışılması
13. Hafta Skopos Kuramının çeviriye uygulanması, aynı metnin 6 farklı çevirisi. Skopos Kuramının tartışılması
14. Hafta Bağıntı Kuramının çeviriye uygulanmasının tartışılması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere vakıftır. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 4 4 4 4 4
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 4 4 4 4 4
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 4 4 4 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 4 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4 4 4 4 4
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) İkinci bir yabancı dili kullanarak Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 4 3 4 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 64
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 6 0 4 24
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 5 25
Yari Yılsonu sınavı 1 20 5 25
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri