RMT 306

Görüşme Çevirmenliği I

Dersin Adı: RMT 306 Görüşme Çevirmenliği I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Семенов, А. Л. Основы общей теории перевода и
Yardımcı Ders Kitabı Дидактика перевода. Хрестоматия и учебныk
Dersin Amacı Bu derste Sözlü Çeviride Temel Beceriler dersinde edinilen sözlü çeviri becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.
Dersin Özeti

 Bu derste Sözlü Çeviride Temel Beceriler dersinde edinilen sözlü çeviri becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bir görüşme sırasında çevirmenin kullanacağı sözlü çevirinin ardıl ve eşzamanlı türleri üzerinde durulur.

 Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

 1. Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b.önemli bir olayı kutlama cevirisi

2. Telefonla konuşma,iş isteme, biriyle görüşme/ çevirmelı

3. Röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmalarını çevirmeli 

4. Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar yapmalı

5. Sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltmeli

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş Görüşmelerinin Özellikleri
2. Hafta İş Görüşmelerinin Düzenleme Şekli. Konular, Katılımcıların Konuşma Hareketleri
3. Hafta Yabancı Delegelerin Resmi Ziyaretlerinin Tercümesi
4. Hafta En Yüksek Düzeydeki Resmi Görüşmelerin, İş Görüşmeleri Sırasında Müzakere Olunan Meselelerin, İmzalanan Kontratların (Anlaşmaların) Çevirisi
5. Hafta Ekonomi, Ticari, İş Hukuku alanlarındaki Resmi Görüşlerin Çevirisi
6. Hafta Ortak Projelerin Düzenleme Görüşmelerinin Çevirisi
7. Hafta Döviz, Banka İşleri Görüşmelerinin Mantıklı Çevirisi
8. Hafta İnsan Hukukları Meseleleriyle İlgili Görüşmelerin Çevirisi
9. Hafta Görüşmeler Sırasında Konuşma Kültürü
10. Hafta Evrensel Çeviri Not Alma Teknikleri
11. Hafta Karşılıklı Görüşmelerin Çevirisinde Dil Hataları
12. Hafta Tercümanın Dikkati, Karşılıklı Görüşmelerde Metnin Hafızasında Tutması
13. Hafta Alıştırma: İş Görüşmelerinin Düzenlenmesi İle İlgili Oyunlar
14. Hafta Tercümanın Değişik Durumlarda Uluslar arası Etik ve Davranış Kuralları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 5 5 5 5 5
PY4) Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 64
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 12 32
Yari Yılsonu sınavı 1 30 12 42
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri