RMT 305

Sunuş Becerileri

Dersin Adı: RMT 305 Sunuş Becerileri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Deney, Proje vb
Önerilen Ders Kitabı 1. BINGAMAN, E. Christine. (Çev.E.Tuşkan) .Etkili Sunuş. Rota Yayıncılık, 1993. 2. SÖKMEN, Alev. ve Oya GÜNDÜZ. Uygulamalı Örneklerle Bilgisayar Kullanımı. Detay Yayıncılık.2006. 3. DEMİREL, Özcan. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Öğretme Sanatı. PEGE
Yardımcı Ders Kitabı  http://career.sabanciuniv.edu/?Hazirli k/EtkiliSunumTeknikleri.html  http://e-club.isikun.edu.tr/sunum.jpg  http://www.gimsanvida.com/images/ sunum2.jpg
Dersin Amacı Okuma, yazma, dinleme, konuşma, tercüme ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, belirli bir amaca yönelik, sözel ve görsel etkileşimin önemini belirtirler.
Dersin Özeti
 
Bu ders ile öğrencinin mesleki ve akademik rapor yazma, yayın hazırlama ve topluluk önünde sunum yapma bilgi ve becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  • 1. Öğrencilerin sunuşlar yapma yeteneklerini geliştirmek.
  • 2. Çeviri korkusunun ortadan kaldırılması ve doğru tekniklerle etkileyici sunumlar yapabilmek.
  • 3. Etkili bir sunuş yapmanın anahtarı olan iletişim becerilerini kazandırmak.
  • 4. Öğrencilerin kendi doğal yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak.
  • 5. Dinleyicilerin beklentilerine cevap verecek sunuşun çatısını kurmak.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Etkili sunuşun tanımı, kapsam ve amaçları
2. Hafta Etkili rapor yazmanın tanımı, kapsam ve amaçları
3. Hafta Sosyal inceleme ve değerlendirme raporunun yazımı
4. Hafta Mesleki ve akademik rapor ve yayın hazırlamanın yöntem ve teknikleri
5. Hafta Elektronik sunu programı ve araçları.
6. Hafta Örnek sunumların hazırlanması
7. Hafta Örnek sunumların hazırlanması
8. Hafta Rapor Yazım Teknik ve Kuralları ile bir sunumun yazılı hale getirilmesi
9. Hafta Vize
10. Hafta Etkili iletişim becerileri
11. Hafta Başarılı sunum teknikleri ve etkili kullanımı.
12. Hafta Beyin fırtınası, rol - playing, drama ve canlandırma gibi eğitim ve öğretim tekniklerini kullanma
13. Hafta Öğrenci gruplarının sunumu
14. Hafta Öğrenci gruplarının sunumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3 4 4 4 4
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 3 3 3 3 3
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 0 5 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri