RMT 304

Ardıl Çeviri II

Dersin Adı: RMT 304 Ardıl Çeviri II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Ardıl Çeviri I
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Чужакин А. (совместно с О. Яжгунович)
Yardımcı Ders Kitabı В. Комиссаров. Теоретические основы препо
Dersin Amacı Bu derste gerçek ortamlara yakın sözlü çeviri araştırmaları yapılmakta ve sorunlar üzerinde durularak başarılı sözlü çeviri için gereken koşullar incelenmektedir.
Dersin Özeti

Bu derste gerçek ortamlara yakın sözlü çeviri araştırmaları yapılmakta ve sorunlar üzerinde durularak başarılı sözlü çeviri için gereken koşullar incelenmektedir. Özellikle ardıl çeviri ve iki yönlü çeviri uygulamaları yapılmakta, ayrıca fısıltı çevirisi uygulamalarıyla öğrencinin anında sözlü çeviriye yatkınlığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin bireysel sorumluluğunda kendi düzeyine uygun bir veya birden çok sözlü çeviri işini gerçekleştirmesi ve özdeğerlendirmesini yapması da amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Çeviri konusunda bilgi sahibi olabilecektir.

2. Sözlü çeviri öncesi gereken ön çalışmayı yapabilir ve  ilgili kelime hazırlığı hazırlayabilecektir.

3. Sözlü çeviri sırasında karşılaşılan zorlukları edindiği beceri ve bilgilerle çözümleme kabiliyetine sahip olabilecektir.

4. Güncel meseleler, ekonomi ve siyaset dahil olmak üzere çok çeşitli konular üzerinde bilgi sahibi olduğunu gösterebilecektir.

5. Çeviri yapma sürecinde kullanılan stratejiler, bu eyleme etki katan faktörler ve temel kavramlar ele alınacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, derse dair, kurallar, çeviri 1-in devamı olan bu dersin amaçı
2. Hafta Ardıl çevirmeninin özellikleri
3. Hafta Ardıl çevirmeninin özellikleri
4. Hafta Aktif dinleme becerileri
5. Hafta Temel ardıl çeviri alıştırmaları
6. Hafta Temel ardıl çeviri alıştırmaları
7. Hafta Temel ardıl çeviri alıştırmaları
8. Hafta Konuşmalardan not alma alıştırmaları
9. Hafta Hafıza ve akılda tutma kapasitelerini artırması alıştırmaları
10. Hafta Hafıza ve akılda tutma kapasitelerini artırması alıştırmaları
11. Hafta Hafıza ve akılda tutma kapasitelerini artırması alıştırmaları
12. Hafta Eşlik çevirisi canlandırması
13. Hafta Eşlik çevirisi canlandırması
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 4 4 3 4
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 3 3 4 4 5
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 3 4 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 4 3 4 4 4
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 5 5 4 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 5 4 5 4 4
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 4 5 4
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 5 5 5 3 4
PY11) Rusça tercümei alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 6 0 5 30
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 20 30
Yari Yılsonu sınavı 1 10 26 36
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri