RMT 303

Ardıl Çeviri I

Dersin Adı: RMT 303 Ardıl Çeviri I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Чужакин А. (совместно с О. Яжгунович) Основы п
Yardımcı Ders Kitabı В. Комиссаров. Теоретические основы препо
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin ardıl çeviri becerilerini not alma ve eş zamanlı çeviri teknikleri kullanarak geliştirmektir. Sözlü çeviri, çeviri hafızaları, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, yazım ve noktalama kontrolü ile ilgili mevcut olan teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve kullanma becerileri kazanmaktır.
Dersin Özeti

Bu derste gerçek ortamlara yakın sözlü çeviri araştırmaları yapılmakta ve sorunlar üzerinde durularak başarılı sözlü çeviri için gereken koşullar incelenmektedir. Özellikle ardıl çeviri ve iki yönlü çeviri uygulamaları yapılmakta, ayrıca fısıltı çevirisi uygulamalarıyla öğrencinin anında sözlü çeviriye yatkınlığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin bireysel sorumluluğunda kendi düzeyine uygun bir veya birden çok sözlü çeviri işini gerçekleştirmesi ve özdeğerlendirmesini yapması da amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 

1. Öğrenciler bellek ve akılda tutuma becerilerini geliştirmiştir.

2. Öğrenciler ardıl çeviriye yönelik not alma becerileri pekiştirmiştir.

3. Öğrenciler ardıl çeviriye yönelik ileri sözlü çeviri becerilerini kazanmıştır.

4.Öğrenciler aktif dinleme ve herhangi bir konuşmanın ana fikrini ve vermek istediği mesajı hedef dilde aktarma gibi ardıl çeviri yeteneklerini pekiştirmiştir.

5. Öğrenciler ardıl çeviri sırasında stresle başa çıkmak için gerekli becerileri kazanmıştır.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Rusya ve Türkiye’de sözlü çeviri ve ardıl çeviri tarihçesi
2. Hafta Ardıl çeviriye genel bir bakış
3. Hafta İyi bir ardıl çevirmeninin özellikleri
4. Hafta İyi bir ardıl çevirmeninin Becerileri
5. Hafta Aktif dinleme becerileri
6. Hafta Eş sesli sözcükler
7. Hafta Temel ardıl çeviri alıştırmaları
8. Hafta Temel ardıl çeviri alıştırmaları
9. Hafta Başarılı sözlü çeviri için gereken koşullar incelenmesi
10. Hafta Hafıza ve akılda tutma kapasitelerini artırması
11. Hafta Konuşmalardan not alma alıştırmaları
12. Hafta Konuşmalardan not alma alıştırmaları
13. Hafta Eşlik çevirisi canlandırması
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 4 3 4 4 4
PY2) Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. 5 4 3 5 5
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 5 4 3 4 5
PY4) Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi 5 4 5 4 5
PY5) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, çeviri programları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi. 5 5 4 4 4
PY6) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni. 4 3 4 5 5
PY7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizce’de akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisi. 5 5 4 3 2
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 4 5 5 5 5
PY9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 5 4 3 5 5
PY10) Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları konularında bilinç; mütercim tercümanlık uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık. 4 5 5 5 5
PY11) Mütercim Tercümanlık uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak. 4 3 3 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 6 0 4 24
Sunum / Seminer hazırlama 6 0 4 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 0 4 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 3 33
Yari Yılsonu sınavı 0 30 3 33
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri