RMT 302

Çeviri Bilimine Giriş

Dersin Adı: RMT 302 Çeviri Bilimine Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Deney, Proje
Önerilen Ders Kitabı Çeviribiliminin Temel Kavram ve Kuramları, 2010Mine Yazıcı / Ders Notu
Yardımcı Ders Kitabı YAZICI Mine, Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları, Multilingual Yayınları, İstanbul, 2005BURÇOĞLU KURAN Nedret, Çeviriye Bilimsel Yaklaşımlar, Multilingual Yayınları, İstanbul, 2010
Dersin Amacı Çeviri bilimine giriş niteliğindeki bu ders, öğrencilere çeviri bilimi tarihi, temel kavram ve kuramları ile birlikte çeviri sürecini öğretmeyi hedefler.
Dersin Özeti
  •  Rusçadan Türkçeye sözlü ve yazılı düzeyde aktarım yapabilme becerisi kazandırmak
  • İki dil arasındaki sözdizimsel farklılıkları kavratmak
  • Etken ve edilgen yapıları kavratmak
Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler

1. Çeviri bilim  kavramlarını öğrenmeli

2. Çeviri bilim terimleri  öğrenmeli

3. Çeviri bilim tarihini öğrenmeli

4. Çeviri bilim kuramlarını öğrenmeli

5. Çeviri bilim ve Dilbilim odaklı yaklaşımları araşdırmalı

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çeviriye giriş. Çeviri, Çevirmen, Çeviri edimi tanımları
2. Hafta Rusçadan Türkçeye basit ve karmaşık cümle çevirileri
3. Hafta Rusçadan Türkçeye bileşik cümle çevirileri
4. Hafta Çeviri uygulamaları bağlamında çevrilecek metnin okuma süreçleri
5. Hafta Deneme metni çevirisi
6. Hafta Deneme metni çevirisi (devam)
7. Hafta Sözcük dağarcığını geliştirmeye yönelik uygulamalar
8. Hafta Haber metinleri çevirisi
9. Hafta Haber metinleri çevirisi (devamı)
10. Hafta Serbest metin çevirisi
11. Hafta Serbest metin çevirisi (devamı)
12. Hafta Çeviride çevirmenin rolü. Aynı konulu ve farklı türlerde metinlerin dil ve biçem olarak karşılaştırılması
13. Hafta Aynı metnin farklı çevirileri üzerinde incelemeler
14. Hafta Ödev sunumları ve genel değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 3 3 3 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 5 5 5 5 5
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 5 5 5
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 4 4 4 4 4
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 5 5
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 4 4 4 4 4
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri